فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

امروزم حل تست تابع براتون داریم، ادامه جلسات پیشمون هست، سوال ها یه خورده تنوعش متفاوت شده، بیشتر رو بحث های fوg و ترکیب توابع و همچنین چهار عمل اصلی تکیه میکنیم. منتهی اینبار ترکیب هایی رو در نظر گرفتیم براتون تو تست ها که یکیشو ضابطه به شما میدیم، یکیشو برای شما شعری عض کنیم که بتونیم هم چهار عمل اصلی و هم دامنه های مثلاً gوf رو راحت بتونید جواب بدید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم