صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم ها : 28
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دوازدهم ریاضی دارید، سال دهم با ا...
فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی انسانی کن...
فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوکی شده باشید، حالا میخوایم در ...
فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، اعداد یکسانی باشند. ترجیحاً ...
فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد، تجزیه و مثلث خیام رو بگیم. ...
فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/20| آلاء
تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبحث رو بچه ها شما باید با تست ی...
فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/22| آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعات قبل، برای شما تست های کنکور...
فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور بود، همیشه یه دونه یا دوتا ت...
فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسیم هارو به شما بگیم. داستان مق...
فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در نگاه کلی، در مورد معادله درجۀ...
فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/5| آلاء
توی این جلسه در ادامه ی معادله درجۀ اول، معادله خط قراره کلی تست های درجۀ یک، جون دار و تیپ تست های جدید برای شما حل بشه. با ما ه...
فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b.c، دلتا، ریشه ها، محور x، مح...
فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
در ادامه سهمی ها در خدمت شما هستیم. تو این جلسه، تیپ تست های روش انتقال سهمی رو یاد میگیرید. بسیار بسیار مهمه. با ما همراه باشید....
فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد روش های حل معادله درجۀ دوم با هم بحث کنیم. روش هایی که معمولاً یکیش تو کنکور سروکلش پیدا میشه....
فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
در ادامه حل معادله درجۀ دوم هستیم، تو این قسمت میخوایم در مورد ریشه ها بحث کنیم. روش s، روش p و روش d. با ما همراه باشید تا سوال ...
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/17| آلاء
در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری براتون حل میکنیم . علوم انسا...
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/19| آلاء
در ادامۀ توضیحات تابع هستیم، تو این کلیپ در مورد تابع ثابت و همانی صحبت می کنیم و مثال های جون داری براتون حل می کنیم. با ما همرا...
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/21| آلاء
در ادامۀ تابع رسیدیم به تابع چندضابطه ای، یکی از توابع مهم که سؤال های متنوعی داره. با ما همراه باشید تا تیپ تست هاشو یاد بگیرید....
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/22| آلاء
بچه ها قسمت بعدی که از تابع تو این جلسه میخوایم براتون توضیح بدیم، تابع براکتی یا جزء صحیح هست. با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاض...
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
در ادامۀ ریاضی انسانی مبحث تابع، میخوایم در مورد تابع براکت، تابع علامت و ترکیب اینها باهم بحث کنیم. ببینید و استفاده کنید. صفر ت...
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/2| آلاء
بچه ها در ادامه تابع آخرین باز مانده تابع قدر مطلع میخوایم بررسی کنیم قدر مطلق خیلی جذابه خیلی نکات باحالی داره و همچنین سراسری 9...
فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/26| آلاء
در تابع هستیم مهمترین قسمت ریاضی تو این قسمت در مورد اعمال جبری روی تابع صحبت میکنیم  سوالات بسیار مهم و جونداریو براتون حل میکنی...
فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
قسمت دوم اعمال جبری روی تابع رو شروع میکنیم ترکیبی از توابع با اعمال جبری روی تابع میخوایم برای شما حل کنیم قسمت بسیار مهمیه حتما...
فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
بچه ها رفتیم سراغ ریاضی دوازدهم، فصل اول، شمارش و احتمال، تو این قسمت قراره شمارش رو برای شما توضیح بدیم. بچه ها بسیار مهمه این ق...
فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون تیپ تست های مختلفی از اصل ضرب، جمع و انواع جایگشت، حل میکنم. این قسمت رو با دقت ببینید، مثال های خوب و ...
فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/9| آلاء
در ادامۀ مبحث شمارش، تو این قسمت تست های جون دار و درجه یکی رو از کنکورهای گذشته، برای شما عزیزان حل می کنیم، هر تست نکتۀ ویژه ای...
فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/11| آلاء
شروع می کنیم مبحث احتمال رو، یکی از مباحث بسیار مهم در ریاضی و کنکور شما، با ما همراه باشید تا مفاهیم احتمال رو بهتر یاد بگیرید. ...
فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/13| آلاء
در این قسمت از احتمال، میخوایم برای شما تیپ تست های پرتاب تاس رو حل کنیم، نکات ویژه ای داره، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی ا...