صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم ها : 17
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دوازدهم ریاضی دارید، سال دهم با ا...
فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی انسانی کن...
فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوکی شده باشید، حالا میخوایم در ...
فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، اعداد یکسانی باشند. ترجیحاً ...
فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد، تجزیه و مثلث خیام رو بگیم. ...
فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/20| آلاء
تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبحث رو بچه ها شما باید با تست ی...
فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/22| آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعات قبل، برای شما تست های کنکور...
فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور بود، همیشه یه دونه یا دوتا ت...
فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسیم هارو به شما بگیم. داستان مق...
فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در نگاه کلی، در مورد معادله درجۀ...
فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/5| آلاء
توی این جلسه در ادامه ی معادله درجۀ اول، معادله خط قراره کلی تست های درجۀ یک، جون دار و تیپ تست های جدید برای شما حل بشه. با ما ه...
فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b.c، دلتا، ریشه ها، محور x، مح...
فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
در ادامه سهمی ها در خدمت شما هستیم. تو این جلسه، تیپ تست های روش انتقال سهمی رو یاد میگیرید. بسیار بسیار مهمه. با ما همراه باشید....
فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد روش های حل معادله درجۀ دوم با هم بحث کنیم. روش هایی که معمولاً یکیش تو کنکور سروکلش پیدا میشه....
فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
در ادامه حل معادله درجۀ دوم هستیم، تو این قسمت میخوایم در مورد ریشه ها بحث کنیم. روش s، روش p و روش d. با ما همراه باشید تا سوال ...
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/17| آلاء
در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری براتون حل میکنیم . علوم انسا...
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/19| آلاء
در ادامۀ توضیحات تابع هستیم، تو این کلیپ در مورد تابع ثابت و همانی صحبت می کنیم و مثال های جون داری براتون حل می کنیم. با ما همرا...