صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم ها : 59 | جزوه ها: 2

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دوازدهم ریاضی دارید، سال دهم با ا

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی انسانی کن

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوکی شده باشید، حالا میخوایم در

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، اعداد یکسانی باشند. ترجیحاً

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد، تجزیه و مثلث خیام رو بگیم.

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبحث رو بچه ها شما باید با تست ی

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعات قبل، برای شما تست های کنکور

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور بود، همیشه یه دونه یا دوتا ت

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسیم هارو به شما بگیم. داستان مق

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در نگاه کلی، در مورد معادله درجۀ

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه در ادامه ی معادله درجۀ اول، معادله خط قراره کلی تست های درجۀ یک، جون دار و تیپ تست های جدید برای شما حل بشه. با ما ه

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b.c، دلتا، ریشه ها، محور x، مح

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه سهمی ها در خدمت شما هستیم. تو این جلسه، تیپ تست های روش انتقال سهمی رو یاد میگیرید. بسیار بسیار مهمه. با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد روش های حل معادله درجۀ دوم با هم بحث کنیم. روش هایی که معمولاً یکیش تو کنکور سروکلش پیدا میشه.

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه حل معادله درجۀ دوم هستیم، تو این قسمت میخوایم در مورد ریشه ها بحث کنیم. روش s، روش p و روش d. با ما همراه باشید تا سوال

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری براتون حل میکنیم . علوم انسا

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ توضیحات تابع هستیم، تو این کلیپ در مورد تابع ثابت و همانی صحبت می کنیم و مثال های جون داری براتون حل می کنیم. با ما همرا

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تابع رسیدیم به تابع چندضابطه ای، یکی از توابع مهم که سؤال های متنوعی داره. با ما همراه باشید تا تیپ تست هاشو یاد بگیرید.

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها قسمت بعدی که از تابع تو این جلسه میخوایم براتون توضیح بدیم، تابع براکتی یا جزء صحیح هست. با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاض

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ ریاضی انسانی مبحث تابع، میخوایم در مورد تابع براکت، تابع علامت و ترکیب اینها باهم بحث کنیم. ببینید و استفاده کنید. صفر ت

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه تابع آخرین باز مانده تابع قدر مطلع میخوایم بررسی کنیم قدر مطلق خیلی جذابه خیلی نکات باحالی داره و همچنین سراسری 9

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در تابع هستیم مهمترین قسمت ریاضی تو این قسمت در مورد اعمال جبری روی تابع صحبت میکنیم  سوالات بسیار مهم و جونداریو براتون حل میکنی

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم اعمال جبری روی تابع رو شروع میکنیم ترکیبی از توابع با اعمال جبری روی تابع میخوایم برای شما حل کنیم قسمت بسیار مهمیه حتما

فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها رفتیم سراغ ریاضی دوازدهم، فصل اول، شمارش و احتمال، تو این قسمت قراره شمارش رو برای شما توضیح بدیم. بچه ها بسیار مهمه این ق

فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون تیپ تست های مختلفی از اصل ضرب، جمع و انواع جایگشت، حل میکنم. این قسمت رو با دقت ببینید، مثال های خوب و

فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث شمارش، تو این قسمت تست های جون دار و درجه یکی رو از کنکورهای گذشته، برای شما عزیزان حل می کنیم، هر تست نکتۀ ویژه ای

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم مبحث احتمال رو، یکی از مباحث بسیار مهم در ریاضی و کنکور شما، با ما همراه باشید تا مفاهیم احتمال رو بهتر یاد بگیرید.

فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت از احتمال، میخوایم برای شما تیپ تست های پرتاب تاس رو حل کنیم، نکات ویژه ای داره، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی ا

فیلم جلسه 28 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث احتمال، تو این قسمت یکی از تیپ تست های مهمه احتمال رو میخوایم باهم کار کنیم، انتخاب R شئء از N شیء، داستان کیسه، مه

فیلم جلسه 29 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ احتمال تیپ تست شمارۀ 4 رو میخوایم کار کنیم، بچه ها در این تیپ تست ما قراره عدد خاص یا حروف خاصی رو بسازیم. نکات جالبی دا

فیلم جلسه 30 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر احتمال رو باهم میبینیم، بچه ها تو این قسمت، سؤال های ترکیبی قشنگی حل می کنیم و همچنین سه تا تست سراسری 98 رو باهم حل خوا

فیلم جلسه 31 - دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم سال دوازدهم، بچه ها تو این فصل قراره الگو و دنباله رو یاد بگیریم و در ادامه دنبالۀ حسابی، فعلاً با ما همراه باش

فیلم جلسه 32 - دنباله ها (قسمت دوم)، مدل سازی و دنباله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این جلسه ادامۀ نکات مفهوم دنباله، و بدست آوردن رابطه رو بهتون میگیم، تو این جلسه با دنبالۀ مثلثی، فیبوناچی آشنا میشید و

فیلم جلسه 33 - دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم دنبالۀ حسابی رو، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد فیلم جل

فیلم جلسه 34 - دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت انواع تیپ تست های دنبالۀ حسابی رو براتون حل می کنیم، تو قسمت گذشته درسنامۀ دنبالۀ حسابی بود، تو این قسمت حلّاجی تست ه

فیلم جلسه 35 - دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه دنبالۀ مهم هندسی رو شروع می کنیم، فرمول های ابتداییش رو میگیم و تیپ تست های خوشگلی رو برای شما حل میکنیم، با ما همراه

فیلم جلسه 36 - دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در قسمت دوم دنبالۀ هندسی هستیم، بچه ها تو این قسمت در مورد مجموع جملات دنبالۀ هندسی صحبت می کنیم و تیپ تست های خوشگلی رو برای شما

فیلم جلسه 37 - دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت، قراره سوال های ترکیبی حل کنیم، ترکیبی حسابی و هندسی، مدل های مختلفی داره، تیپ تست های مختلفی داره و احتمال ای

فیلم جلسه 38 - دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوال های دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت، در آخرین قسمت از مجموعۀ دنباله های حسابی و هندسی، مسائل جالبی رو برای شما عزیزان، حل می کنیم. با ما همرا باشی

فیلم جلسه 39 - آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم مبحث آمار رو شروع کنیم، مبحثی که سال دهم، یازدهم و دوازدهم برای شما عزیزان تیکه تیکه تدریس شده، اینجا میخوایم بصورت یک پک

فیلم جلسه 40 - آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مجموعۀ آمار، در قسمت دوم در خدمت شما هستیم، بچه ها تو این قسمت، میخوایم برای شما تیپ تست های مختلفی رو حل کنیم، تا شاخص

فیلم جلسه 41 - آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های آمار دهم هستیم، در این جلسه سؤال های قشنگی رو براتون حل می کنیم. با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی انسانی ک

فیلم جلسه 42 - آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ آمار سال دهم هستیم، بچه ها رسیدیم به تست های جون داری که در مورد شاخص های پراکندگی از جمله ضریب تغییرات مطرح میشه. نکات

فیلم جلسه 43 - آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قسمت پنجم)، سال دوازدهم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت در ادامۀ بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی متن کتاب درسی رو تو این قسمت در سال دهم بررسی می کنیم، نکات ویژه ای داره، بی

فیلم جلسه 44 - آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه برای شما تیپ تست ها و مسائل مختلف چرخۀ آمار در حل مسائل رو حل می کنیم و در انتها کتاب درسی رو تو این قسمت بررسی می کن

فیلم جلسه 45 - نمودارهای آماری (قسمت اول)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به نمودارهای آماری، توی کتاب سال دهم، فصل پنجم اومده نمودارهای آماری رو دو قسمت کرده، تک متغیره و چند متغیره. خوب اینها نی

فیلم جلسه 46 - نمودارهای آماری (قسمت دوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت شروع می کنیم برای شما حل تیپ تست های نمودارهای آماری، یک متغیره و چند متغیره، سؤال های قشنگی رو براتون حل می کنیم، با

فیلم جلسه 47 - نمودارهای آماری (قسمت سوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های نمودارهای آماری هستیم، تو این قسمت هم تیپ تست های جون دار و خوبی برای شما حل میشه، با ما همراه باشید. صفر

فیلم جلسه 48 - آمار (قسمت هفتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آمار سال یازدهم، این قسمت کاربرد آماره، قراره ما برای شما تو این قسمت، شاخص های آماری و سری های زمانی رو تدریس کنیم، قس

فیلم جلسه 49 - آمار (قسمت هشتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت دوم شاخص های آماری، در این قسمت هر چی در مورد شاخص ها نکته و مطلب هست، گفته میشه، مثال حل میشه و مبحث شاخص ها جمع

فیلم جلسه 50 - آمار (قسمت نهم)، سال یازدهم، سری های زمانی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به سری های زمانی، مبحث قشنگی هستش که در کنکور سراسری 98 یک تست چالشی خوب ازش اومده بود. صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام

فیلم جلسه 51 - الگوهای غیرخطی (قسمت اول)، ریشۀ nاُم و توان های گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به توان های گویا و ریشۀ nاُم، این مبحث از ریاضی سال دوازدهم شما، فصل آخر کتاب است، با ما همراه باشید که انشاالله کلی نکتۀ

فیلم جلسه 52 - الگوهای غیرخطی (قسمت دوم)، معادلات توان دار و تابع نمایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در مورد معادلات توانی و تابع نمایی صحبت می کنیم، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (

فیلم جلسه 53 - الگوهای غیرخطی (قسمت سوم)، بررسی توابع نمایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم بررسی دقیقی داشته باشیم بر رفتار توابع نمایی، چه حالت صعودی، چه حالت نزولی و در نهایت بصورت ترکیبی رفتار تواب

فیلم جلسه 54 - الگوهای غیرخطی (قسمت چهارم)، مسائل رشد و زوال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مسائل رشد و زوال رو بررسی می کنیم، آخرین قسمت از تابع نمایی در سال دوازدهم، نکات قشنگی داره، با ما همراه باشید. صفر ت

فیلم جلسه 55 - منطق ریاضی (قسمت اول)، آشنایی با منطق ریاضی و تعاریف آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین قسمت از ریاضی انسانی، بچه ها ما تو این قسمت میخوایم در مورد منطق ریاضی صحبت کنیم، منطق ریاضی دستور زبان ریاضیه، ت

فیلم جلسه 56 - منطق ریاضی (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ منطق ریاضی، در این قسمت شروع می کنیم حل انواع تیپ تست های این مبحث رو، با ما همراه باشید تا با تیپ تست های مختلف، منطق ر

فیلم جلسه 57 - منطق ریاضی (قسمت سوم)، حل تست های 10 الی 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به گزاره های شرطی در منطق و استدلال ریاضی، با ما همراه باش، کلی تیپ تست قشنگ رو برات حل میکنم. صفر تا صد ریاضی انسانی کنکو

فیلم جلسه 58 - منطق ریاضی (قسمت چهارم)، حل تست های 16 الی 22

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از صفر تا صد ریاضی انسانی رو انشالله برای شما عزیزان میخوایم ضبط کنیم، تو این قسمت ادامۀ تیپ تست های منطق ریاضی رو برا