فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b.c، دلتا، ریشه ها، محور x، محور y و همه رو یاد بگیرید. باید اینهارو بصورت شهودی و کامل بفهمیش. نباید حفظ کنی. اگر میخوای بفهمی با ما همراه باش.