فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد، تجزیه و مثلث خیام رو بگیم. یکی از مباحث بسیار مهم ریاضی. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

Loading
معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انس ...

شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دواز ...
مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کن ...
مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (ق ...

ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوک ...
مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (ق ...

وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، ...
عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتح ...

عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد ...
عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتح ...

تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبح ...
عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتح ...

بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعا ...
عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، ع ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور ...
عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عب ...

بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسی ...