فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 29 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

در ادامۀ احتمال تیپ تست شمارۀ 4 رو میخوایم کار کنیم، بچه ها در این تیپ تست ما قراره عدد خاص یا حروف خاصی رو بسازیم. نکات جالبی داره، با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم