فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در نگاه کلی، در مورد معادله درجۀ یک و درجۀ دو و سه یاد بگیرید. با ما همراه باشید تا مطالب رو مفهومی و ساده بیاموزید.