فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

در تابع هستیم مهمترین قسمت ریاضی تو این قسمت در مورد اعمال جبری روی تابع صحبت میکنیم  سوالات بسیار مهم و جونداریو براتون حل میکنیم با ما همراه باشید .