فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 31 - دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

رسیدیم به فصل دوم سال دوازدهم، بچه ها تو این فصل قراره الگو و دنباله رو یاد بگیریم و در ادامه دنبالۀ حسابی، فعلاً با ما همراه باشید تا با یک الگو و دنبالۀ معروف بنام دنبالۀ مربعی آشنا بشید.

آرشآرش