فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

قسمت دوم اعمال جبری روی تابع رو شروع میکنیم ترکیبی از توابع با اعمال جبری روی تابع میخوایم برای شما حل کنیم قسمت بسیار مهمیه حتما حتما با دقت مشاهده کنید.