فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری براتون حل میکنیم .

  • علوم انسانی, یازدهم, ریاضی و آمار, فصل 2: تابع, درس 1: توابع ثابت، چند‌ضابطه‌ای و همانی
    • 1) مفهوم تابع، دامنه و برد (یادآوری)
    • 2) انواع توابع, تابع ثابت
    • 3) انواع توابع, تابع همانی