فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، اعداد یکسانی باشند. ترجیحاً اعداد اول.