فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

شروع می کنیم مبحث احتمال رو، یکی از مباحث بسیار مهم در ریاضی و کنکور شما، با ما همراه باشید تا مفاهیم احتمال رو بهتر یاد بگیرید.