فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

Loading
معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انس ...

شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دواز ...
مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کن ...
مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (ق ...

ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوک ...
مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (ق ...

وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، ...
عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتح ...

عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد ...
عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتح ...

تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبح ...
عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتح ...

بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعا ...
عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، ع ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور ...
عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عب ...

بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسی ...
معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قس ...

معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در ...
معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (ق ...

توی این جلسه در ادامه ی معادله درجۀ اول، معادله خط قراره کلی تست های درجۀ یک، جون دار و تیپ تست های ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

در ادامه سهمی ها در خدمت شما هستیم. تو این جلسه، تیپ تست های روش انتقال سهمی رو یاد میگیرید. بسیار ب ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد روش های حل معادله درجۀ دوم با هم بحث کنیم. روش هایی که معمولاً یک ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

در ادامه حل معادله درجۀ دوم هستیم، تو این قسمت میخوایم در مورد ریشه ها بحث کنیم. روش s، روش p و روش ...
تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری ...
تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

در ادامۀ توضیحات تابع هستیم، تو این کلیپ در مورد تابع ثابت و همانی صحبت می کنیم و مثال های جون داری ...
تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضاب ...

در ادامۀ تابع رسیدیم به تابع چندضابطه ای، یکی از توابع مهم که سؤال های متنوعی داره. با ما همراه باشی ...
تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء ص ...

بچه ها قسمت بعدی که از تابع تو این جلسه میخوایم براتون توضیح بدیم، تابع براکتی یا جزء صحیح هست. با م ...
تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صح ...

در ادامۀ ریاضی انسانی مبحث تابع، میخوایم در مورد تابع براکت، تابع علامت و ترکیب اینها باهم بحث کنیم. ...
تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطل ...

بچه ها در ادامه تابع آخرین باز مانده تابع قدر مطلع میخوایم بررسی کنیم قدر مطلق خیلی جذابه خیلی نکات ...
تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری ...

در تابع هستیم مهمترین قسمت ریاضی تو این قسمت در مورد اعمال جبری روی تابع صحبت میکنیم  سوالات بسیار م ...
تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری ...

قسمت دوم اعمال جبری روی تابع رو شروع میکنیم ترکیبی از توابع با اعمال جبری روی تابع میخوایم برای شما ...
آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شما ...

بچه ها رفتیم سراغ ریاضی دوازدهم، فصل اول، شمارش و احتمال، تو این قسمت قراره شمارش رو برای شما توضیح ...
آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شما ...

بچه ها تو این قسمت براتون تیپ تست های مختلفی از اصل ضرب، جمع و انواع جایگشت، حل میکنم. این قسمت رو ب ...
آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شما ...

در ادامۀ مبحث شمارش، تو این قسمت تست های جون دار و درجه یکی رو از کنکورهای گذشته، برای شما عزیزان حل ...
آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، ا ...

شروع می کنیم مبحث احتمال رو، یکی از مباحث بسیار مهم در ریاضی و کنکور شما، با ما همراه باشید تا مفاهی ...
آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، اح ...

در این قسمت از احتمال، میخوایم برای شما تیپ تست های پرتاب تاس رو حل کنیم، نکات ویژه ای داره، با ما ه ...
آمار و احتمال (قسمت ششم)، احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، احت ...

در ادامۀ مبحث احتمال، تو این قسمت یکی از تیپ تست های مهمه احتمال رو میخوایم باهم کار کنیم، انتخاب R ...
آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، اح ...

در ادامۀ احتمال تیپ تست شمارۀ 4 رو میخوایم کار کنیم، بچه ها در این تیپ تست ما قراره عدد خاص یا حروف ...
آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 30 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، اح ...

قسمت آخر احتمال رو باهم میبینیم، بچه ها تو این قسمت، سؤال های ترکیبی قشنگی حل می کنیم و همچنین سه تا ...
دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - دنباله ها (قسمت اول)، مدل ساز ...

رسیدیم به فصل دوم سال دوازدهم، بچه ها تو این فصل قراره الگو و دنباله رو یاد بگیریم و در ادامه دنبالۀ ...
دنباله ها (قسمت دوم)، مدل سازی و دنباله (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - دنباله ها (قسمت دوم)، مدل ساز ...

بچه ها تو این جلسه ادامۀ نکات مفهوم دنباله، و بدست آوردن رابطه رو بهتون میگیم، تو این جلسه با دنبالۀ ...
دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ ...

شروع می کنیم دنبالۀ حسابی رو، با ما همراه باشید.
دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبال ...

تو این قسمت انواع تیپ تست های دنبالۀ حسابی رو براتون حل می کنیم، تو قسمت گذشته درسنامۀ دنبالۀ حسابی ...
دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ ...

تو این جلسه دنبالۀ مهم هندسی رو شروع می کنیم، فرمول های ابتداییش رو میگیم و تیپ تست های خوشگلی رو بر ...
دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ ...

در قسمت دوم دنبالۀ هندسی هستیم، بچه ها تو این قسمت در مورد مجموع جملات دنبالۀ هندسی صحبت می کنیم و ت ...
دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

فیلم جلسه 37 - دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب ...

بچه ها تو این قسمت، قراره سوال های ترکیبی حل کنیم، ترکیبی حسابی و هندسی، مدل های مختلفی داره، تیپ تس ...
دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوال های دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

فیلم جلسه 38 - دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوا ...

بچه ها تو این قسمت، در آخرین قسمت از مجموعۀ دنباله های حسابی و هندسی، مسائل جالبی رو برای شما عزیزان ...
آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسم ...

میخوایم مبحث آمار رو شروع کنیم، مبحثی که سال دهم، یازدهم و دوازدهم برای شما عزیزان تیکه تیکه تدریس ش ...
آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسم ...

در ادامۀ مجموعۀ آمار، در قسمت دوم در خدمت شما هستیم، بچه ها تو این قسمت، میخوایم برای شما تیپ تست ها ...
آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 41 - آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسم ...

در ادامۀ تیپ تست های آمار دهم هستیم، در این جلسه سؤال های قشنگی رو براتون حل می کنیم. با ما همراه با ...
آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 42 - آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (ق ...

در ادامۀ آمار سال دهم هستیم، بچه ها رسیدیم به تست های جون داری که در مورد شاخص های پراکندگی از جمله ...
آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قسمت پنجم)، سال دوازدهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 43 - آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قس ...

در این قسمت در ادامۀ بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی متن کتاب درسی رو تو این قسمت در سال دهم بررسی م ...
آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 44 - آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم ...

تو این جلسه برای شما تیپ تست ها و مسائل مختلف چرخۀ آمار در حل مسائل رو حل می کنیم و در انتها کتاب در ...
نمودارهای آماری (قسمت اول)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - نمودارهای آماری (قسمت اول)، ن ...

رسیدیم به نمودارهای آماری، توی کتاب سال دهم، فصل پنجم اومده نمودارهای آماری رو دو قسمت کرده، تک متغی ...
نمودارهای آماری (قسمت دوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - نمودارهای آماری (قسمت دوم)، ن ...

تو این قسمت شروع می کنیم برای شما حل تیپ تست های نمودارهای آماری، یک متغیره و چند متغیره، سؤال های ق ...
نمودارهای آماری (قسمت سوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - نمودارهای آماری (قسمت سوم)، ن ...

در ادامۀ حل تیپ تست های نمودارهای آماری هستیم، تو این قسمت هم تیپ تست های جون دار و خوبی برای شما حل ...

فیلم جلسه 40 - آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

در ادامۀ مجموعۀ آمار، در قسمت دوم در خدمت شما هستیم، بچه ها تو این قسمت، میخوایم برای شما تیپ تست های مختلفی رو حل کنیم، تا شاخص های مرکزی، برای شما بهتر جا بیوفته، با ما همراه باشید.