فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

در ادامۀ ریاضی انسانی مبحث تابع، میخوایم در مورد تابع براکت، تابع علامت و ترکیب اینها باهم بحث کنیم. ببینید و استفاده کنید.