فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دوازدهم ریاضی دارید، سال دهم با این مباحث آشنا شدید، 
1)عبارت های جبری 2) معادله درجۀ دوم 3) تابع 4) داده های آماری 5) نمایش داده ها بچه ها شما تو سال دهم کلی مطلب جورواجور یاد گرفتید که اینها پایه هستش و تو سالهای بعد مجدد تکرار میشه و ازش ممکنه سوال بیاد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

Loading
معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انس ...

شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دواز ...
مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

شروع صفر تا صد ریاضی انسانی رو خواهیم داشت، تو این جلسه میخوایم در مورد توان و رادیکال با هم صحبت کن ...
مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (ق ...

ریشه گیری، شما تو قسمت قبلی در مورد توان رسانی نکاتی رو یاد گرفتید و انشاالله عبارت های توانی رو اوک ...
مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (ق ...

وقتی که میخوای یه معادله عددی توانی رو حل کنی، بهتره قشنگ تره و سریع تر حل میشه، هنگامی که پایه هات، ...
عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتح ...

عزیزان انسانی یا عزیزانی که برای تقویت ریاضی شون با ما همراه هستند، تو این قسمت میخوایم داستان اتحاد ...
عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتح ...

تو این جلسه از مبحث اتحاد، تجزیه و مثلث پاسکال خیام قراره تست های جون داری برای شما حل کنیم. این مبح ...
عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتح ...

بچه ها در آخرین قسمت از عبارت های جبری (اتحاد و تجزیه) هستیم. تو این قسمتم مثل مثال های قبل مثل دفعا ...
عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، ع ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم درباره عبارت های گویا صحبت کنیم که در نظام قدیم آموزش، همیشه یه پای کنکور ...
عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عب ...

بچه ها در مورد عبارت های گویا صحبت کردیم. تو این کلیپ میخوایم نکات و مسائل بیشتری رو مطرح کنیم. تقسی ...
معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قس ...

معادله درجۀ اول، معادله خط رو میخوایم باهم شروع کنیم. رسم سریع، نوشتن معادله و نکاتی که شما باید در ...
معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (ق ...

توی این جلسه در ادامه ی معادله درجۀ اول، معادله خط قراره کلی تست های درجۀ یک، جون دار و تیپ تست های ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

رسیدیم به معادله درجۀ دوم، سهمی. شناخت سهمی یکی از نکات بسیار مهم در ریاضی هست. شما تو سهمی باید a.b ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

در ادامه سهمی ها در خدمت شما هستیم. تو این جلسه، تیپ تست های روش انتقال سهمی رو یاد میگیرید. بسیار ب ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد روش های حل معادله درجۀ دوم با هم بحث کنیم. روش هایی که معمولاً یک ...
معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (ق ...

در ادامه حل معادله درجۀ دوم هستیم، تو این قسمت میخوایم در مورد ریشه ها بحث کنیم. روش s، روش p و روش ...
تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

در ادامه توضیحات تابع هستیم تو این کلیپ درباره تابع ثابت و همانی صحبت میکنیم و نمونه سوالای جون داری ...
تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

در ادامۀ توضیحات تابع هستیم، تو این کلیپ در مورد تابع ثابت و همانی صحبت می کنیم و مثال های جون داری ...