فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

شروع میکنیم ریاضی رشتۀ انسانی توی پرانتز نظام جدید، دوستان عزیز نظام جدیدی شما سال دهم یازدهم و دوازدهم ریاضی دارید، سال دهم با این مباحث آشنا شدید، 
1)عبارت های جبری 2) معادله درجۀ دوم 3) تابع 4) داده های آماری 5) نمایش داده ها بچه ها شما تو سال دهم کلی مطلب جورواجور یاد گرفتید که اینها پایه هستش و تو سالهای بعد مجدد تکرار میشه و ازش ممکنه سوال بیاد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم