کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم ها : 82 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها توی نکته و تست ریاضی تجربی، چه خبره؟ 1) یه درسنامۀ مختصر و مفید بهت میدم برای یادآوری مباحث گذشته، خوب خیلیا صفر تا صد رو

فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم برای شما نکته و تست بگیم نکته و تست ریاضیات تجربی. اولین مبحث مثلثات هست. میخوایم تمام تست های به درد

فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه حل اتحادهای مثلثاتی هستیم، بچه ها ما تو این قسمت و در ادامه قراره روابط مثلثاتی رو که روابط زیادی هم هست با مثال های مخت

فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه اتحادهای مثلثاتی هستیم. همونطور که در جلسات گذشته دیدید، ما قرارمون بر این بود که مثلثات که مهم ترین قسمت ریاضی هست رو ب

فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه اتحادهای مثلثاتی، جلسه چهارم. تو این قسمتم براتون از روابط مثلثاتی و ساختن این روابط مثال حل میکنیم. با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از اتحاد های مثلثاتی هستیم. سوالات خیلی جون دار و درجۀ یکی رو میخوایم براتون حل کنیم. کلا سعیمون بر این بوده

فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه مثلثات میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم. معادلات مثلثاتی مبحث جدید و مهم سال دوازدهم شما عزیزان هستش. مبحثی ک

فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه معادله مثلثاتی در خدمت شما عزیزان هستیم، قسمت مهمی از ریاضی دوازدهم، که ریزه کاری زیاد داره، یعنی شم باید اطلاعات مثلثات

فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم، یکی از قسمت های مثلثات که سال دوازدهم یادگیریش رو شروع کردید. این مبحث علاوه بر اینک

فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت در ادامه مبحث مثلثات، میخوایم نمودارهای مثلثاتی رو باهم شروع کنیم. نمودار سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت. نک

فیلم جلسه 10 - مثلثات (قسمت دهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه حل تست های نمودارشناسی، توی پرانتز (مثلثاتی) هستیم. تو این قسمت مثال های جون دارتر و قشنگ تری رو براتون حل میکنیم و نکات

فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت یازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه نمودارهای مثلثاتی هستیم، تو هر قسمت از نمودارهای مثلثاتی، یک تیپ تست از نمودارهای مثلثاتی رو دارید باهاش آشنا میشید، یعن

فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از نمودارهای مثلثاتی. بچه ها ما سعی کردیم تو این داستان نمودار مثلثاتی، دوره تناوب، نقاط مهم روی نمودار مقل ماکسیمم، م

فیلم جلسه 13 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت اول)، معادلات و نامعادلات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی کلیپ های نکته و تست هستیم، قسمت دوم، تابع. بخش اول، تابع درجۀ 2، معادلات و نامعادلات. بچه ها تو این قسمت، 2تا تست سراسری 98 ر

فیلم جلسه 14 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، با ما همراه باشید که کلی نکات و سوالات جدید رو میخوایم برای شما حل کنیم. تهیه جزوه نکته و تست

فیلم جلسه 15 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های معادله درجۀ 2 هستیم، تو این قسمت بیشتر تیپ تست هایی رو براتون حل میکنیم که در مورد روابط بین ریشه ها هست.

فیلم جلسه 16 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت چهارم)، معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت علاوه بر تست های معادله درجۀ 2، معادلات رادیکالی رو براتون مطرح میکنیم. معادلات را

فیلم جلسه 17 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنجم)، معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تست های معادله درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، قراره تعیین علامتِ معادله درجۀ 2 و شکل های معادله درجۀ 2، سهمی ها، مورد

فیلم جلسه 18 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، علاوه بر تابع درجۀ 2 و روش های حل و نکاتی که در مورد s و p و d و دلتا و روابط بین

فیلم جلسه 19 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه حل تیپ تست های تابع درجۀ 2 هستیم، در این قسمت میخوایم برای شما بیشتر از تابع هایی که با تغییر متغیر حل میشن، مثال

فیلم جلسه 20 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هشتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در آخرین قسمت از مجموعه تابع درجۀ 2، معادله نامعادله در خدمت شما هستیم. تو این قسمت چندتا سؤال جون دار و حرفه ای رو برای شما حل م

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها میخوایم بزرگترین و اساسی ترین مبحث ریاضی تجربی یعنی تابع رو شروع کنیم. تابع عنوان های زیادی خواهد داشت. عنوان اول) تابع، ت

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت دهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مبحث تابع مقدماتی، ثابت، همانی و خطی هستیم. تو این جلسه چندتا تست خوب و جون دار میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم. با ما همراه

فیلم جلسه 23 - تابع (قسمت یازدهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از تابع ثابت، همانی و خطی هستیم. تو این قسمت برای شما سوالای ترکیبی از هندسه رو حل میکنیم. با ما همراه باشید

فیلم جلسه 24 - تابع (قسمت دوازدهم)، انتقال و تساوی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مبحث تابع، میخوایم در مورد رسم توابع صحبت کنیم. انتقال ها، انبساط، انقباض، قرینه سازی و مطالبی دیگه بعلاوه میخوایم در مو

فیلم جلسه 25 - تابع (قسمت سیزدهم)، انتقال و تساوی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه رسم توابع و تساوی توابع هستیم. جلسۀ دوم این مبحث هست، با تست های قشنگ. با ما همراه باشید. تهیه جزوه نکته و تست ری

فیلم جلسه 26 - تابع (قسمت چهاردهم)، انتقال و تساوی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه رسم توابع هستیم انتقال تابع قرینه سازی انبساط انبقاض بچه ها تو این کلیپ براتون سوالای خیلی قشنگ و درجه یکی حل میکنیم با

فیلم جلسه 27 - تابع (قسمت پانزدهم)، انتقال و تساوی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از مبحث رسم نمودار به روش انتقال، انبساط و انقباض هستیم سوالات بسیار مهمی براتون حل میکنیم با ما همراه باشید

فیلم جلسه 28 - تابع (قسمت شانزدهم)، دامنه و برد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد دامنه و برد توابع صحبت کنیم، یکی از قسمت های بسیار مهم در تابع. سؤال های ترکیبی جالبی رو براتو

فیلم جلسه 29 - تابع (قسمت هفدهم)، دامنه و برد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه دامنه و برد تابع قراره برای شما سؤال های ترکیبی از رادیکال، لگاریتم، رسم شکل و نکات دیگه ای رو حل کنیم. با ما همراه باشی

فیلم جلسه 30 - تابع (قسمت هجدهم)، دامنه و برد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث دامنه و برد هستیم، سؤال های قشنگی رو این جلسه براتون حل می کنیم، چندتا سؤال هم اضافه بر سازمان برای شما عزیزان حل خ

فیلم جلسه 31 - تابع (قسمت نوزدهم)، قدر مطلق و براکت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم قسمت اول قدر مطلق و براکت رو، قدر مطلق و براکت مفهومی هست که بصورت مستقیم و غیر مستقیم تو تست ها دیده میشه. ممکنه شم

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت بیستم)، قدر مطلق و براکت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث قدر مطلق و براکت هستیم، بچه ها تو این قسمت نکات ویژه ای در مورد براکت گفته میشه، با ما همراه باشید. کارگاه نکته و ت

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت بیست و یکم)، قدر مطلق و براکت (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ قدر مطلق و براکت هستیم، بچه ها تو این قسمت سؤال های ترکیبی خیلی خوبی حل میشه. از قدر مطلق، از براکت. یادتون باشه قدر مطل

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت بیست و دوم)، قدر مطلق و براکت (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های قدر مطلق و براکت هستیم، این جلسه برای شما تیپ تست های قشنگی رو حل می کنیم، با ما همراه باشید. یادتون باشه

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت بیست و سوم)، قدر مطلق و براکت (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های قدر مطلق و براکت هستیم، قدر مطلق و براکت بصورت مستقیم و غیر مستقیم، تو کنکور 98 ازش تست اومده. تو این جلس

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت بیست و چهارم)، قدر مطلق و براکت (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از مجموعۀ قدر مطلق و براکت، بچه ها تو این سؤال های آخر معمولاً لول سؤال یه مقدار میره بالاتر و سؤال سخت تر میشه. در کن

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت بیست و پنجم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادمۀ مبحث بزرگ تابع رسیدیم به ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع، تو این قسمت قراره نکات ویژه ای رو باهم بررسی کنیم، نکات تستی

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت بیست و ششم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تیپ تست های ترکیب توابع با ما همراه باشید مثالهای قشنگی باهم برسی میکنیم  کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 39 - تابع (قسمت بیست و هفتم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر از ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع رو باهم بررسی میکنیم، این قسمت سؤال هاش جون دارتر و باحال تره، با ما همراه باشید. ک

فیلم جلسه 40 - تابع (قسمت بیست و هشتم)، تابع یک به یک و معکوس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به تابع یک به یک و معکوس، با ما همراه باشید تیپ تست های خوشگلی رو براتون حل میکنیم. کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (ن

فیلم جلسه 41 - تابع (قسمت بیست و نهم)، تابع یک به یک و معکوس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سؤال های 13 الی 30 کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد فیلم جلسه 41 - تابع (قسمت

فیلم جلسه 42 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، تست های 1 الی 21

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به مبحث قشنگ حد و پیوستگی از ابتدا یعنی از سال یازدهم برسی حد انجام میدیم میایم تا تیپ تستهای سال دوازدهم . کارگاه نکته و

فیلم جلسه 43 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، تست های 22 الی 29

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامۀ تست های حد و پیوستگی هستیم، تو این قسمت نکات جالبی رو باهم بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. کارگاه نکته و تست ری

فیلم جلسه 44 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، تست های 30 الی 36

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در حل تیپ تست های حد هستیم، هر چقدر جلوتر میریم، نوع تیپ تست ها جذاب تر و جدید تر میشه. با ما همراه باشید تا این بستۀ حد رو با

فیلم جلسه 45 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، تست های 37 الی 48

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مبحث حد و پیوستگی هستیم بچها با ما همراه باشید تا انواع تیپ تستهارو بهتر یاد بگیرین . کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکو

فیلم جلسه 46 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های 49 الی 55

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مجوعه حد باهم هستیم بچها تو این قسمت برای شما تیپ تستهای دو مرحلی حد حد در بی نهایت و ی کوچولو مثلثات حل میکنیم . کارگاه

فیلم جلسه 47 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، تست های 56 الی 63

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تیپ تست های حد هستیم تو این قسمت سعی شده برای شما تیپ تستهای رو حل کنیم که ترکیبی از ضابطه و شکلها و نمودارها باشه.   کا

فیلم جلسه 48 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، تست های 64 الی 70

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مبحث حد داریم میرسیم به قسمت های باحالی که توش قدرمطلق و براکت زیاد دیده میشه و سوالات ترکیبی با قدرمطلق و براکت مطرح می

فیلم جلسه 49 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، تست های 71 الی 78

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تست های حد هستیم، تو این قسمت براتون تست های قشنگی حل می کنیم که داستان نمودارها هم مطرح میشه، با ما همراه باشید که کلی

فیلم جلسه 50 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، تست های 79 الی 85

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از مجموعۀ حد رو میخوایم باهم بررسی کنیم، سؤال هایی که در آزمون های کشوری مطرح شده و کمی سخت بوده برای شما رو تو این قس

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت اول)، تست های 1 الی 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از مبحث حد و پیوستگی رسیدیم به مشتق، مشتق قسمت های مختلفی داره، ما میخوایم از معادلۀ خط مماس و آهنگ ها شروع کنیم، قسمت اول مع

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت دوم)، تست های 7 الی 17

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ معادلۀ خط مماس و قائم و آهنگ تغییر متوسط و آنی در خدمت شما هستیم، بچه ها تو این قسمت تیپ تست های سخت تر و جون دارتری رو

فیلم جلسه 53 - فرمول های مشتق (قسمت اول)، تست های 1 الی 10

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم فرمول های مشتق رو رنده کنیم، با ما همراه باش. کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398

فیلم جلسه 54 - فرمول های مشتق (قسمت دوم)، تست های 11 الی 20

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ فرمول های مشتق هستیم، بچه ها این قسمت رو از دست ندید، مثال های جون دار و درجه یکی برای شما عزیزان حل میشه، با ما همراه ب

فیلم جلسه 55 - فرمول های مشتق (قسمت سوم)، قدر مطلق و براکت (قسمت اول)، تست های 1 الی 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ فرمول های مشتق هستیم، بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد مشتق پذیر بودن و روابطی که تو این مشتق پذیر بودن رو بررسی میشه

فیلم جلسه 56 - فرمول های مشتق (قسمت چهارم)، قدر مطلق و براکت (قسمت دوم)، تست های 10 الی 16

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های مشتق هستیم، تو این قسمت سعیمون بر اینه مشتق هایی که درونش قدرمطلق و براکت است رو برای شما عزیزان تجزیه و تحل

فیلم جلسه 57 - فرمول های مشتق (قسمت پنجم)، قدر مطلق و براکت (قسمت سوم)، تست های 17 الی 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها آخرین قسمت از تیپ تست های مشتق رو باهم بررسی می کنیم، تو این قسمت انواع قدر مطلق و براکت در هنگام مشتق گیری بررسی میشه، نک

فیلم جلسه 58 - تابع صعودی، نزولی و مسائل مربوط (قسمت اول)، تست های 1 الی 10

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین قسمت تابع، تابع صعودی و نزولی و ته تمه ی نکات fx، تو این قسمت در مورد تابع اکیداً صعودی و اکیداً نزولی تیپ تست ها

فیلم جلسه 59 - تابع صعودی، نزولی و مسائل مربوط (قسمت دوم)، تست های 11 الی 20

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های تابع صعودی و نزولی و نکات مربوط به fx هستیم، این قسمت رو با دقت زیادی مشاهده کنید، نکات ویژه ای داره. کارگاه

فیلم جلسه 60 - تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تست های 1 الی 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به توابع نمایی و لگاریتمی، بچه ها این قسمت رو ما تو صفر تا صد کامل برای شما توضیح دادیم، توی این کلیپ میخوایم برای شما انو

فیلم جلسه 61 - تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، تست های 6 الی 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های تابع نمایی و لگاریتمی هستیم، با ما همراه باشید، تیپ تست های قشنگی رو برای شما حل خواهیم کرد. کارگاه نکته و ت

فیلم جلسه 62 - تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، تست های 13 الی 19

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها رسیدیم به قسمت دوم لگاریتم، بچه ها تو این قسمت برای شما معادلات لگاریتمی، فرمول های تغییر مبنا و چندتا تیپ تست در مورد رسم

فیلم جلسه 63 - تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تست های 20 الی 27

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های لگاریتم هستیم، انواع تیپ تست هارو داریم بررسی می کنیم، توی این قسمت علاوه بر بررسی تیپ تست ها، مسائل زلزل

فیلم جلسه 64 - تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تست های 28 الی 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ آخر نکته و تست لگاریتم هستیم، بچه ها تو این جلسه برای شما ادامۀ تیپ تست های لگاریتم رو حل کردیم، مجموعاً 35 تست رو بررسی کرد

فیلم جلسه 65 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)، تست های 1 الی 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به مجموعه، الگو و دنباله. مبحثی که سال گذشته ازش تست اومد. بچه ها این قسمت سخت نیست ولی تنوع سؤال هاش زیاده، این 55 تا سؤا

فیلم جلسه 66 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)، تست های 5 الی 17

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های دنباله، الگو و مجموعه هستیم، در این سمت نکات ویژه ای به شما گفته میشه، از جمله حل تست سراسری 98، با ما همراه

فیلم جلسه 67 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، تست های 18 الی 26

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت در ادامۀ مفهوم مجموعه، الگو و دنباله برای شما تیپ تست های قشنگی رو حل می کنیم، با ما همراه باشید. کارگاه نکته و تست ریاض

فیلم جلسه 68 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، تست های 27 الی 36

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های مجموعه، الگو و دنباله توی این قسمت میخوایم از الگو، بصورت شکل هایی توپر توخالی که ادامه دار هستند، به شکل ها

فیلم جلسه 69 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت پنجم)، تست های 37 الی 47

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ تیپ تست های مجموعه، الگو و دنباله هستیم، بچه ها تو این قسمت براتون تیپ تست هایی رو حل می کنیم که توی محاسبات و ساده سازی

فیلم جلسه 70 - مجموعه، الگو و دنباله (قسمت ششم)، تست های 48 الی 55

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین قسمت از مجموعه الگو و دنباله، تو این قسمت برای شما تیپ تست های سخت تری رو براتون حل می کنیم تا برای آزمون های کشو

فیلم جلسه 71 - آمار و آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آمار، تست های 1 الی 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یکی از مباحث بسیار مهم در کنکور تجربی، آمار، آنالیز و احتماله، بچه ها ما این سه قسمت مهم رو بصورت یک مجموعه تست برای شما حل می کن

فیلم جلسه 72 - آمار و آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آمار، تست های 5 الی 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها رسیدیم به جلسه دوم آمار، آمار نکات جالبی داره، تست های قشنگی داره، تست های مفهومی داره که باید اینهارو یاد بگیرید، علاوه ب

فیلم جلسه 73 - آمار و آنالیز و احتمال (قسمت سوم)، آمار و آنالیز، تست های 10 الی 17

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه آمار، آنالیز و احتمال هستیم. تو این قسمت یه چندتا تیپ تست مختصری در مورد آمار حل می کنیم، سپس داستان آنالیز و احتمال رو

فیلم جلسه 74 - آمار و آنالیز و احتمال (قسمت چهارم)، آنالیز و احتمال، تست های 18 الی 29

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه آمار، آنالیز و احتمال هستیم، تو این قسمت تیپ تست های خیلی قشنگی در مورد احتمال برای شما عزیزان حل می کنیم. کارگاه نکته و

فیلم جلسه 75 - آمار و آنالیز و احتمال (قسمت پنجم)، آنالیز و احتمال، تست های 30 الی 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین قسمت از آمار، آنالیز و احتمال. انشاالله که تو این تیپ تست های پایانی برای شما جمع بندی مناسبی شده باشه. کارگاه نک

فیلم جلسه 76 - کاربرد مشتق (قسمت اول)، تست های 1 الی 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به کاربرد مشتق، یکی از قسمت های قشنگ و پر سؤال کنکور، شما باید یه مقدار مشتق گرفتن رو بلد باشید، ما حالا اینجا مشتق گیری ک

فیلم جلسه 77 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، تست های 6 الی 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مبحث کاربرد مشتق هستیم و میخوایم تو این جلسه تیپ تست های مختلفی رو در مورد اکسترمم های نسبی مطلق و نقطۀ بحرانی حل کنیم،

فیلم جلسه 78 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، تست های 13 الی 20

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از کاربرد مشتق رو باهم هستیم، بچه ها تو این قسمت تیپ تست های مختلفی رو از آزمون های کشوری حل می کنیم، با ما همراه باشی

فیلم جلسه 79 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، تست های 1 الی 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به مقاطع مخروطی، مبحث بسیار مهم و شیرین از ریاضی سال دوازدهم، با ما همراه باشید تا نکات ویژه ای رو یاد بگیرید. کارگاه نکته

فیلم جلسه 80 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، تست های 8 الی 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مقاطع مخروطی هستیم، بچه ها با ما همراه باشید، انواع تیپ تست های بیضی و دایره رو میخوایم تو این قسمت حل کنیم. کارگاه نکته

فیلم جلسه 81 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، تست های 15 الی 20

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین قسمت از مقاطع مخروطی، توی این قسمت براتون نکات مهم از برش و دوران و تمارین مهم کتاب درسی رو دوره می کنیم. با ما ه