کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم ها : 23
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بچه ها توی نکته و تست ریاضی تجربی، چه خبره؟ 1) یه درسنامۀ مختصر و مفید بهت میدم برای یادآوری مباحث گذشته، خوب خیلیا صفر تا صد رو ...
فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم برای شما نکته و تست بگیم نکته و تست ریاضیات تجربی. اولین مبحث مثلثات هست. میخوایم تمام تست های به درد ...
فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در ادامه حل اتحادهای مثلثاتی هستیم، بچه ها ما تو این قسمت و در ادامه قراره روابط مثلثاتی رو که روابط زیادی هم هست با مثال های مخت...
فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در ادامه اتحادهای مثلثاتی هستیم. همونطور که در جلسات گذشته دیدید، ما قرارمون بر این بود که مثلثات که مهم ترین قسمت ریاضی هست رو ب...
فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در ادامه اتحادهای مثلثاتی، جلسه چهارم. تو این قسمتم براتون از روابط مثلثاتی و ساختن این روابط مثال حل میکنیم. با ما همراه باشید. ...
فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بچه ها در آخرین قسمت از اتحاد های مثلثاتی هستیم. سوالات خیلی جون دار و درجۀ یکی رو میخوایم براتون حل کنیم. کلا سعیمون بر این بوده...
فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
بچه ها در ادامه مثلثات میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم. معادلات مثلثاتی مبحث جدید و مهم سال دوازدهم شما عزیزان هستش. مبحثی ک...
فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/23| آلاء
در ادامه معادله مثلثاتی در خدمت شما عزیزان هستیم، قسمت مهمی از ریاضی دوازدهم، که ریزه کاری زیاد داره، یعنی شم باید اطلاعات مثلثات...
فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
بچه ها میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم، یکی از قسمت های مثلثات که سال دوازدهم یادگیریش رو شروع کردید. این مبحث علاوه بر اینک...
فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بچه ها تو این قسمت در ادامه مبحث مثلثات، میخوایم نمودارهای مثلثاتی رو باهم شروع کنیم. نمودار سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت. نک...
فیلم جلسه 10 - مثلثات (قسمت دهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - مثلثات (قسمت دهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/30| آلاء
در ادامه حل تست های نمودارشناسی، توی پرانتز (مثلثاتی) هستیم. تو این قسمت مثال های جون دارتر و قشنگ تری رو براتون حل میکنیم و نکات...
فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت یازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت یازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/2| آلاء
در ادامه نمودارهای مثلثاتی هستیم، تو هر قسمت از نمودارهای مثلثاتی، یک تیپ تست از نمودارهای مثلثاتی رو دارید باهاش آشنا میشید، یعن...
فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
آخرین قسمت از نمودارهای مثلثاتی. بچه ها ما سعی کردیم تو این داستان نمودار مثلثاتی، دوره تناوب، نقاط مهم روی نمودار مقل ماکسیمم، م...
فیلم جلسه 13 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت اول)، معادلات و نامعادلات (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت اول)، معادلات و نامعادلات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
توی کلیپ های نکته و تست هستیم، قسمت دوم، تابع. بخش اول، تابع درجۀ 2، معادلات و نامعادلات. بچه ها تو این قسمت، 2تا تست سراسری 98 ر...
فیلم جلسه 14 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
بچه ها در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، با ما همراه باشید که کلی نکات و سوالات جدید رو میخوایم برای شما حل کنیم. تهیه جزوه نکته و تست ...
فیلم جلسه 15 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 15 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
در ادامۀ حل تیپ تست های معادله درجۀ 2 هستیم، تو این قسمت بیشتر تیپ تست هایی رو براتون حل میکنیم که در مورد روابط بین ریشه ها هست....
فیلم جلسه 16 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت چهارم)، معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 16 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت چهارم)، معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت علاوه بر تست های معادله درجۀ 2، معادلات رادیکالی رو براتون مطرح میکنیم. معادلات را...
فیلم جلسه 17 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنجم)، معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 17 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنجم)، معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
در ادامه تست های معادله درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، قراره تعیین علامتِ معادله درجۀ 2 و شکل های معادله درجۀ 2، سهمی ها، مورد...
فیلم جلسه 18 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)

فیلم جلسه 18 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، علاوه بر تابع درجۀ 2 و روش های حل و نکاتی که در مورد s و p و d و دلتا و روابط بین...
فیلم جلسه 19 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 19 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
بچه ها در ادامه حل تیپ تست های تابع درجۀ 2 هستیم، در این قسمت میخوایم برای شما بیشتر از تابع هایی که با تغییر متغیر حل میشن، مثال...
فیلم جلسه 20 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هشتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 20 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هشتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
در آخرین قسمت از مجموعه تابع درجۀ 2، معادله نامعادله در خدمت شما هستیم. تو این قسمت چندتا سؤال جون دار و حرفه ای رو برای شما حل م...
فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
بچه ها میخوایم بزرگترین و اساسی ترین مبحث ریاضی تجربی یعنی تابع رو شروع کنیم. تابع عنوان های زیادی خواهد داشت. عنوان اول) تابع، ت...
فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت دهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت دهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
در ادامه مبحث تابع مقدماتی، ثابت، همانی و خطی هستیم. تو این جلسه چندتا تست خوب و جون دار میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم. با ما همراه...