فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت چهارم)

آخرین قسمت از نمودارهای مثلثاتی. بچه ها ما سعی کردیم تو این داستان نمودار مثلثاتی، دوره تناوب، نقاط مهم روی نمودار مقل ماکسیمم، مینیمم و مقدارهای تابع رو برای شما جابندازیم. نوع مثال هارو متنوع انتخاب کردیم، پیچیده انتخاب کردیم که مطلب برای شما عزیزان، بهتر جابیوفته.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم