فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت بیست و پنجم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت اول)

در ادمۀ مبحث بزرگ تابع رسیدیم به ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع، تو این قسمت قراره نکات ویژه ای رو باهم بررسی کنیم، نکات تستی و درجه یکی رو برای شما بگم. با ما همراه باشید و این تیپ تست هارو باهم بررسی کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم