فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 23 - تابع (قسمت یازدهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت سوم)

آرشآرش