فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 27 - تابع (قسمت پانزدهم)، انتقال و تساوی (قسمت چهارم)

بچه ها در آخرین قسمت از مبحث رسم نمودار به روش انتقال، انبساط و انقباض هستیم سوالات بسیار مهمی براتون حل میکنیم با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم