فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 29 - تابع (قسمت هفدهم)، دامنه و برد (قسمت دوم)

در ادامه دامنه و برد تابع قراره برای شما سؤال های ترکیبی از رادیکال، لگاریتم، رسم شکل و نکات دیگه ای رو حل کنیم. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم