فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 17 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنجم)، معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)

در ادامه تست های معادله درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، قراره تعیین علامتِ معادله درجۀ 2 و شکل های معادله درجۀ 2، سهمی ها، مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره، با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم