فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت بیست و ششم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم