فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 18 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)

در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، علاوه بر تابع درجۀ 2 و روش های حل و نکاتی که در مورد s و p و d و دلتا و روابط بین ریشه ها وجود داره، در مورد حل توابع درجۀ 3 هم قراره نکاتی رو باهم بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم