فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 24 - تابع (قسمت دوازدهم)، انتقال و تساوی (قسمت اول)

در ادامه مبحث تابع، میخوایم در مورد رسم توابع صحبت کنیم. انتقال ها، انبساط، انقباض، قرینه سازی و مطالبی دیگه بعلاوه میخوایم در مورد تساوی تابع هم توی این مبحث باهمدیگه تست حل کنیم. با ما همراه باشید.

آرشآرش