فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

Loading
راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته ...

بچه ها توی نکته و تست ریاضی تجربی، چه خبره؟ 1) یه درسنامۀ مختصر و مفید بهت میدم برای یادآوری مباحث گ ...
مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مث ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم برای شما نکته و تست بگیم نکته و تست ریاضیات تجربی. اولین مبحث مثلثات هست. ...
مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مث ...

در ادامه حل اتحادهای مثلثاتی هستیم، بچه ها ما تو این قسمت و در ادامه قراره روابط مثلثاتی رو که روابط ...
مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مث ...

در ادامه اتحادهای مثلثاتی هستیم. همونطور که در جلسات گذشته دیدید، ما قرارمون بر این بود که مثلثات که ...
مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای ...

در ادامه اتحادهای مثلثاتی، جلسه چهارم. تو این قسمتم براتون از روابط مثلثاتی و ساختن این روابط مثال ح ...
مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای م ...

بچه ها در آخرین قسمت از اتحاد های مثلثاتی هستیم. سوالات خیلی جون دار و درجۀ یکی رو میخوایم براتون حل ...
مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثل ...

بچه ها در ادامه مثلثات میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم. معادلات مثلثاتی مبحث جدید و مهم سال دوا ...
مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مث ...

در ادامه معادله مثلثاتی در خدمت شما عزیزان هستیم، قسمت مهمی از ریاضی دوازدهم، که ریزه کاری زیاد داره ...
مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مث ...

بچه ها میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم، یکی از قسمت های مثلثات که سال دوازدهم یادگیریش رو شروع ...
مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلث ...

بچه ها تو این قسمت در ادامه مبحث مثلثات، میخوایم نمودارهای مثلثاتی رو باهم شروع کنیم. نمودار سینوس، ...
مثلثات (قسمت دهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - مثلثات (قسمت دهم)، نمودار مثل ...

در ادامه حل تست های نمودارشناسی، توی پرانتز (مثلثاتی) هستیم. تو این قسمت مثال های جون دارتر و قشنگ ت ...
مثلثات (قسمت یازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت یازدهم)، نمودار ...

در ادامه نمودارهای مثلثاتی هستیم، تو هر قسمت از نمودارهای مثلثاتی، یک تیپ تست از نمودارهای مثلثاتی ر ...
مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نمودار ...

آخرین قسمت از نمودارهای مثلثاتی. بچه ها ما سعی کردیم تو این داستان نمودار مثلثاتی، دوره تناوب، نقاط ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت اول)، معادلات و نامعادلات (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت اول ...

توی کلیپ های نکته و تست هستیم، قسمت دوم، تابع. بخش اول، تابع درجۀ 2، معادلات و نامعادلات. بچه ها تو ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت دوم ...

بچه ها در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، با ما همراه باشید که کلی نکات و سوالات جدید رو میخوایم برای شما ح ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 15 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم ...

در ادامۀ حل تیپ تست های معادله درجۀ 2 هستیم، تو این قسمت بیشتر تیپ تست هایی رو براتون حل میکنیم که د ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت چهارم)، معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 16 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت چها ...

در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت علاوه بر تست های معادله درجۀ 2، معادلات رادیکالی رو ب ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنجم)، معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 17 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت پنج ...

در ادامه تست های معادله درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، قراره تعیین علامتِ معادله درجۀ 2 و شکل های ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)

فیلم جلسه 18 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت ششم ...

در ادامه تابع درجۀ 2 هستیم، بچه ها تو این قسمت، علاوه بر تابع درجۀ 2 و روش های حل و نکاتی که در مورد ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 19 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هفت ...

بچه ها در ادامه حل تیپ تست های تابع درجۀ 2 هستیم، در این قسمت میخوایم برای شما بیشتر از تابع هایی که ...
تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هشتم)، معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 20 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت هشت ...

در آخرین قسمت از مجموعه تابع درجۀ 2، معادله نامعادله در خدمت شما هستیم. تو این قسمت چندتا سؤال جون د ...
تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- ...

بچه ها میخوایم بزرگترین و اساسی ترین مبحث ریاضی تجربی یعنی تابع رو شروع کنیم. تابع عنوان های زیادی خ ...
تابع (قسمت دهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت دهم)، ثابت، همانی- ...

در ادامه مبحث تابع مقدماتی، ثابت، همانی و خطی هستیم. تو این جلسه چندتا تست خوب و جون دار میخوایم باه ...
تابع (قسمت یازدهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 23 - تابع (قسمت یازدهم)، ثابت، هما ...

بچه ها در آخرین قسمت از تابع ثابت، همانی و خطی هستیم. تو این قسمت برای شما سوالای ترکیبی از هندسه رو ...
تابع (قسمت دوازدهم)، انتقال و تساوی (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - تابع (قسمت دوازدهم)، انتقال و ...

در ادامه مبحث تابع، میخوایم در مورد رسم توابع صحبت کنیم. انتقال ها، انبساط، انقباض، قرینه سازی و مطا ...
تابع (قسمت سیزدهم)، انتقال و تساوی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - تابع (قسمت سیزدهم)، انتقال و ...

بچه ها در ادامه رسم توابع و تساوی توابع هستیم. جلسۀ دوم این مبحث هست، با تست های قشنگ. با ما همراه ب ...
تابع (قسمت چهاردهم)، انتقال و تساوی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - تابع (قسمت چهاردهم)، انتقال و ...

در ادامه رسم توابع هستیم انتقال تابع قرینه سازی انبساط انبقاض بچه ها تو این کلیپ براتون سوالای خیلی ...
تابع (قسمت پانزدهم)، انتقال و تساوی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - تابع (قسمت پانزدهم)، انتقال و ...

بچه ها در آخرین قسمت از مبحث رسم نمودار به روش انتقال، انبساط و انقباض هستیم سوالات بسیار مهمی براتو ...
تابع (قسمت شانزدهم)، دامنه و برد (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - تابع (قسمت شانزدهم)، دامنه و ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم در مورد دامنه و برد توابع صحبت کنیم، یکی از قسمت های بسیار مهم در تابع. س ...
تابع (قسمت هفدهم)،	دامنه و برد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - تابع (قسمت هفدهم)، دامنه و بر ...

در ادامه دامنه و برد تابع قراره برای شما سؤال های ترکیبی از رادیکال، لگاریتم، رسم شکل و نکات دیگه ای ...
تابع (قسمت هجدهم)، دامنه و برد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - تابع (قسمت هجدهم)، دامنه و بر ...

در ادامۀ مبحث دامنه و برد هستیم، سؤال های قشنگی رو این جلسه براتون حل می کنیم، چندتا سؤال هم اضافه ب ...
تابع (قسمت نوزدهم)، قدر مطلق و براکت (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - تابع (قسمت نوزدهم)، قدر مطلق ...

شروع می کنیم قسمت اول قدر مطلق و براکت رو، قدر مطلق و براکت مفهومی هست که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ...
تابع (قسمت بیستم)، قدر مطلق و براکت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت بیستم)، قدر مطلق و ...

در ادامۀ مبحث قدر مطلق و براکت هستیم، بچه ها تو این قسمت نکات ویژه ای در مورد براکت گفته میشه، با ما ...
تابع (قسمت بیست و یکم)، قدر مطلق و براکت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت بیست و یکم)، قدر م ...

در ادامۀ قدر مطلق و براکت هستیم، بچه ها تو این قسمت سؤال های ترکیبی خیلی خوبی حل میشه. از قدر مطلق، ...
تابع (قسمت بیست و دوم)، قدر مطلق و براکت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت بیست و دوم)، قدر م ...

در ادامۀ حل تیپ تست های قدر مطلق و براکت هستیم، این جلسه برای شما تیپ تست های قشنگی رو حل می کنیم، ب ...
تابع (قسمت بیست و سوم)، قدر مطلق و براکت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت بیست و سوم)، قدر م ...

در ادامۀ حل تیپ تست های قدر مطلق و براکت هستیم، قدر مطلق و براکت بصورت مستقیم و غیر مستقیم، تو کنکور ...
تابع (قسمت بیست و چهارم)، قدر مطلق و براکت (قسمت ششم)

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت بیست و چهارم)، قدر ...

آخرین قسمت از مجموعۀ قدر مطلق و براکت، بچه ها تو این سؤال های آخر معمولاً لول سؤال یه مقدار میره بال ...
تابع (قسمت بیست و پنجم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت بیست و پنجم)، اعما ...

در ادمۀ مبحث بزرگ تابع رسیدیم به ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع، تو این قسمت قراره نکات ویژه ای ر ...
تابع (قسمت بیست و ششم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت بیست و ششم)، اعمال ...

در ادامه تیپ تست های ترکیب توابع با ما همراه باشید مثالهای قشنگی باهم برسی میکنیم 
تابع (قسمت بیست و هفتم)، اعمال جبری و ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 39 - تابع (قسمت بیست و هفتم)، اعما ...

قسمت آخر از ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع رو باهم بررسی میکنیم، این قسمت سؤال هاش جون دارتر و با ...
تابع (قسمت بیست و هشتم)، تابع یک به یک و معکوس (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - تابع (قسمت بیست و هشتم)، تابع ...

رسیدیم به تابع یک به یک و معکوس، با ما همراه باشید تیپ تست های خوشگلی رو براتون حل میکنیم.
حد و پیوستگی (قسمت اول)، تست های 1 الی 21

فیلم جلسه 42 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، تست ...

رسیدیم به مبحث قشنگ حد و پیوستگی از ابتدا یعنی از سال یازدهم برسی حد انجام میدیم میایم تا تیپ تستهای ...
حد و پیوستگی (قسمت دوم)، تست های 22 الی 29

فیلم جلسه 43 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، تست ...

بچه ها در ادامۀ تست های حد و پیوستگی هستیم، تو این قسمت نکات جالبی رو باهم بررسی می کنیم. با ما همرا ...
حد و پیوستگی (قسمت سوم)، تست های 30 الی 36

فیلم جلسه 44 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، تست ...

ما در حل تیپ تست های حد هستیم، هر چقدر جلوتر میریم، نوع تیپ تست ها جذاب تر و جدید تر میشه. با ما همر ...
حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، تست های 37 الی 48

فیلم جلسه 45 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، تس ...

در ادامه مبحث حد و پیوستگی هستیم بچها با ما همراه باشید تا انواع تیپ تستهارو بهتر یاد بگیرین .
حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های 49 الی 55

فیلم جلسه 46 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست ...

در ادامه مجوعه حد باهم هستیم بچها تو این قسمت برای شما تیپ تستهای دو مرحلی حد حد در بی نهایت و ی کوچ ...
حد و پیوستگی (قسمت ششم)، تست های 56 الی 63

فیلم جلسه 47 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، تست ...

در ادامه تیپ تست های حد هستیم تو این قسمت سعی شده برای شما تیپ تستهای رو حل کنیم که ترکیبی از ضابطه ...
حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، تست های 64 الی 70

فیلم جلسه 48 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، تست ...

در ادامه مبحث حد داریم میرسیم به قسمت های باحالی که توش قدرمطلق و براکت زیاد دیده میشه و سوالات ترکی ...
حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، تست های 71 الی 78

فیلم جلسه 49 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، تست ...

در ادامۀ تست های حد هستیم، تو این قسمت براتون تست های قشنگی حل می کنیم که داستان نمودارها هم مطرح می ...
حد و پیوستگی (قسمت نهم)، تست های 79 الی 85

فیلم جلسه 50 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، تست ...

آخرین قسمت از مجموعۀ حد رو میخوایم باهم بررسی کنیم، سؤال هایی که در آزمون های کشوری مطرح شده و کمی س ...
مشتق (قسمت اول)، تست های 1 الی 6

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت اول)، تست های 1 ال ...

بعد از مبحث حد و پیوستگی رسیدیم به مشتق، مشتق قسمت های مختلفی داره، ما میخوایم از معادلۀ خط مماس و آ ...

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت نهم)، ثابت، همانی- خطی (قسمت اول)

بچه ها میخوایم بزرگترین و اساسی ترین مبحث ریاضی تجربی یعنی تابع رو شروع کنیم. تابع عنوان های زیادی خواهد داشت. عنوان اول) تابع، تعریفش، تابع ثابت، خطی، همانی. با ما همراه باشید.