فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

در ادامه اتحادهای مثلثاتی، جلسه چهارم. تو این قسمتم براتون از روابط مثلثاتی و ساختن این روابط مثال حل میکنیم. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

Loading
راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته ...

بچه ها توی نکته و تست ریاضی تجربی، چه خبره؟ 1) یه درسنامۀ مختصر و مفید بهت میدم برای یادآوری مباحث گ ...
مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - مثلثات (قسمت اول)، اتحادهای مث ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم برای شما نکته و تست بگیم نکته و تست ریاضیات تجربی. اولین مبحث مثلثات هست. ...
مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - مثلثات (قسمت دوم)، اتحادهای مث ...

در ادامه حل اتحادهای مثلثاتی هستیم، بچه ها ما تو این قسمت و در ادامه قراره روابط مثلثاتی رو که روابط ...
مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - مثلثات (قسمت سوم)، اتحادهای مث ...

در ادامه اتحادهای مثلثاتی هستیم. همونطور که در جلسات گذشته دیدید، ما قرارمون بر این بود که مثلثات که ...
مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای ...

در ادامه اتحادهای مثلثاتی، جلسه چهارم. تو این قسمتم براتون از روابط مثلثاتی و ساختن این روابط مثال ح ...
مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای م ...

بچه ها در آخرین قسمت از اتحاد های مثلثاتی هستیم. سوالات خیلی جون دار و درجۀ یکی رو میخوایم براتون حل ...
مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلات مثل ...

بچه ها در ادامه مثلثات میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم. معادلات مثلثاتی مبحث جدید و مهم سال دوا ...
مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلات مث ...

در ادامه معادله مثلثاتی در خدمت شما عزیزان هستیم، قسمت مهمی از ریاضی دوازدهم، که ریزه کاری زیاد داره ...
مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مث ...

بچه ها میخوایم معادلات مثلثاتی رو شروع کنیم، یکی از قسمت های مثلثات که سال دوازدهم یادگیریش رو شروع ...
مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - مثلثات (قسمت نهم)، نمودار مثلث ...

بچه ها تو این قسمت در ادامه مبحث مثلثات، میخوایم نمودارهای مثلثاتی رو باهم شروع کنیم. نمودار سینوس، ...