فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 15 - تابع، معادله درجۀ 2 (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)

در ادامۀ حل تیپ تست های معادله درجۀ 2 هستیم، تو این قسمت بیشتر تیپ تست هایی رو براتون حل میکنیم که در مورد روابط بین ریشه ها هست. میگه معادله درجۀ 2 رو بنویسید که ریشه های آن معکوس همدیگه باشن، قرینۀ همدیگه باشن، k برابرش باشه، یا ریشه ها k واحد بیشتر یا کمتر باشن. با ما همراه باشید تا این تیپ تست هارو هم بهتر یاد بگیرید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم