صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم ها : 17
فیلم جلسه 1 - ترجمه (قسمت اول)، معادل های مضارع التزامی

فیلم جلسه 1 - ترجمه (قسمت اول)، معادل های مضارع التزامی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/10| آلاء
در زبان عربی رویکرد کتب درسی عوض شده و به قول طراحان کتاب ، این کتاب ترجمه محور و متن محور شده است و هدف این است که بچه ها متن را...
فیلم جلسه 2 - ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

فیلم جلسه 2 - ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/10| آلاء
بحثمون بحث معادل سازی فعل های ماضی تو زبان عربیه، مشخصاً ماضی نقلی، ماضی استمراری و ماضی بعید میخوایم ببینیم که توی زبان عربی ای...
فیلم جلسه 3 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/30| آلاء
در این جلسه قراره درس 1 سال دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی رو خط به خط ترجمه کنیم و نکاتی که در لغات درس و قواعد درس وجود داره ر...
فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/30| آلاء
ادامه ترجمه متن درس اول عربی دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی. توصیه می شود دانش آموزان رشته انسانی نیز این فیلم را تماشا کنند. صف...
فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دهم: اعداد

فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دهم: اعداد

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/15| آلاء
در این جلسه قراره درس دوم سال دهم رو که به مبحث اعداد اصلی و ترکیبی پرداخته هم برای رشته ریاضی و تجربی و هم برای رشته انسانی یادآ...
فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بیماری و دوا (قسمت اول)، ترجمۀ متن

فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بیماری و دوا (قسمت اول)، ترجمۀ متن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/30| آلاء
امروز قراره باهم متن درس یک دوازدهم انسانی رو مرور کنیم، لغاتش رو، ترجمش رو و نکاته مفهومی که وجود داره البته این متن چون یه قسمت...
فیلم جلسه 7 - درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید (همۀ رشته ها)

فیلم جلسه 7 - درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید (همۀ رشته ها)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/30| آلاء
مبحث امروزمون اَشکال الافعال هست یا همون ثلاثی مجرد و مزید که در کتب ریاضی و تجربی و انسانی، مربوط میشه به درس سوم و چهارم سال ده...
فیلم جلسه 8 - درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های ثلاثی مزید

فیلم جلسه 8 - درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های ثلاثی مزید

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/30| آلاء
امروز میخوایم بعد از ارائۀ درس ثلاثی مزید، حالا با اون نکاتی که گفتیم، چن تا تست با هم حل کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی...
فیلم جلسه 9 - درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم)، حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس

فیلم جلسه 9 - درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم)، حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/1| آلاء
امروز میخوایم به قواعد درس یک سال دوازدهم بپردازیم و قسمتی از تمرینات درس رو حل کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98...
فیلم جلسه 10 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چهارم)، حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 10 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چهارم)، حل تمارین کتاب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/1| آلاء
در این جلسه قرارمون اینه که تمرینات درس اولِ کتاب رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم حل کنیم و نکاتشو مرور کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (ن...
فیلم جلسه 11 - درس اول سال دوازدهم(قسمت پنجم)، حل تست

فیلم جلسه 11 - درس اول سال دوازدهم(قسمت پنجم)، حل تست

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/2| آلاء
در این جلسه قصد داریم نکات درس اول رو که عمدتاً نکات ترجمه ای هستش، در قالب تست مرور کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید...
فیلم جلسه 12 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: مکه مکرمه و مدینه منوره (رشتۀ ریاضی و تجربی)

فیلم جلسه 12 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: مکه مکرمه و مدینه منوره (رشتۀ ریاضی و تجربی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/19| آلاء
امروز قراره که متن درس دوم سال دوازدهم رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم بررسی بکنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397)...
فیلم جلسه 13 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: وجه سودمند و وجه زیان بار (رشتۀ انسانی)

فیلم جلسه 13 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: وجه سودمند و وجه زیان بار (رشتۀ انسانی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/20| آلاء
امروز میخوایم ترجمۀ درس دوم سال دوازدهم رشتۀ انسانی رو با هم بررسی کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام ...
فیلم جلسه 14 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ریاضی و تجربی، قواعد درس دوم مبحث حال

فیلم جلسه 14 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ریاضی و تجربی، قواعد درس دوم مبحث حال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
بحث امروزمون بحث قید حالت در زبان عربی هستش درس 2 رشته ریاضی تجربی و انسانی  صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پد...
فیلم جلسه 15 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، ریاضی و تجربی، حل تست های مبحث حال

فیلم جلسه 15 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، ریاضی و تجربی، حل تست های مبحث حال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
امروز می خوام براتون بیست تا تست از مبحث حال حل  بکنم خواهشم اینه که قبلش خودتون جزوه جلسه قبل رو مطالعه بکنید فیلم رو ببنید بعد ...
فیلم جلسه 16 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت اول)، انواع جمله

فیلم جلسه 16 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت اول)، انواع جمله

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/18| آلاء
موضوع این جلسه، انواع جملات یعنی جملات اسمیه و فعلیه و تعیین ارکان این جملات هستش، درس پنجم کتب دهم صفر تا صد عربی کنکور (نظام آم...
فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های انواع جمله

فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های انواع جمله

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/19| آلاء
امروز بنامون بر اینه که تست های جملۀ اسمیه و فعلیه یعنی انواع جملات رو با هم حل کنیم. صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98...