فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 7 - درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید (همۀ رشته ها)

مبحث امروزمون اَشکال الافعال هست یا همون ثلاثی مجرد و مزید که در کتب ریاضی و تجربی و انسانی، مربوط میشه به درس سوم و چهارم سال دهم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم