فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بیماری و دوا (قسمت اول)، ترجمۀ متن

امروز قراره باهم متن درس یک دوازدهم انسانی رو مرور کنیم، لغاتش رو، ترجمش رو و نکاته مفهومی که وجود داره البته این متن چون یه قسمتی تو تمرینات درس یک دوازدهم ریاضی تجربی تکرار شده این فیلم برای اون ها هم قطعا سودمند خواهید بود

لینک های مستقیم دانلود این فیلم