فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بیماری و دوا (قسمت اول)، ترجمۀ متن

پدرام علیمرادی
پدرام علیمرادی

صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) پدرام علیمرادی

امروز قراره باهم متن درس یک دوازدهم انسانی رو مرور کنیم، لغاتش رو، ترجمش رو و نکاته مفهومی که وجود داره البته این متن چون یه قسمتی تو تمرینات درس یک دوازدهم ریاضی تجربی تکرار شده این فیلم برای اون ها هم قطعا سودمند خواهید بود

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) پدرام علیمرادی

Loading

فیلم جلسه 1 - ترجمه (قسمت اول)، معادل های مض ...

در زبان عربی رویکرد کتب درسی عوض شده و به قول طراحان کتاب ، این کتاب ترجمه محور و متن محور شده است و ...

فیلم جلسه 2 - ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

بحثمون بحث معادل سازی فعل های ماضی تو زبان عربیه، مشخصاً ماضی نقلی، ماضی استمراری و ماضی بعید میخوا ...

فیلم جلسه 3 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول) ...

در این جلسه قراره درس 1 سال دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی رو خط به خط ترجمه کنیم و نکاتی که در لغا ...

فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم) ...

ادامه ترجمه متن درس اول عربی دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی. توصیه می شود دانش آموزان رشته انسانی ن ...

فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دهم: اعداد

در این جلسه قراره درس دوم سال دهم رو که به مبحث اعداد اصلی و ترکیبی پرداخته هم برای رشته ریاضی و تجر ...

فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بی ...

امروز قراره باهم متن درس یک دوازدهم انسانی رو مرور کنیم، لغاتش رو، ترجمش رو و نکاته مفهومی که وجود د ...

فیلم جلسه 7 - درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید ...

مبحث امروزمون اَشکال الافعال هست یا همون ثلاثی مجرد و مزید که در کتب ریاضی و تجربی و انسانی، مربوط م ...

فیلم جلسه 8 - درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ ر ...

امروز میخوایم بعد از ارائۀ درس ثلاثی مزید، حالا با اون نکاتی که گفتیم، چن تا تست با هم حل کنیم.

فیلم جلسه 9 - درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم) ...

امروز میخوایم به قواعد درس یک سال دوازدهم بپردازیم و قسمتی از تمرینات درس رو حل کنیم.

فیلم جلسه 10 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چها ...

در این جلسه قرارمون اینه که تمرینات درس اولِ کتاب رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم حل کنیم و نکاتشو مرور ...

فیلم جلسه 11 - درس اول سال دوازدهم(قسمت پنجم ...

در این جلسه قصد داریم نکات درس اول رو که عمدتاً نکات ترجمه ای هستش، در قالب تست مرور کنیم.

فیلم جلسه 12 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول ...

امروز قراره که متن درس دوم سال دوازدهم رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم بررسی بکنیم.

فیلم جلسه 13 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول ...

امروز میخوایم ترجمۀ درس دوم سال دوازدهم رشتۀ انسانی رو با هم بررسی کنیم.

فیلم جلسه 14 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم ...

بحث امروزمون بحث قید حالت در زبان عربی هستش درس 2 رشته ریاضی تجربی و انسانی 

فیلم جلسه 15 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم ...

امروز می خوام براتون بیست تا تست از مبحث حال حل  بکنم خواهشم اینه که قبلش خودتون جزوه جلسه قبل رو مط ...

فیلم جلسه 16 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ه ...

موضوع این جلسه، انواع جملات یعنی جملات اسمیه و فعلیه و تعیین ارکان این جملات هستش، درس پنجم کتب دهم

فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ه ...

امروز بنامون بر اینه که تست های جملۀ اسمیه و فعلیه یعنی انواع جملات رو با هم حل کنیم.