فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 10 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چهارم)، حل تمارین کتاب

در این جلسه قرارمون اینه که تمرینات درس اولِ کتاب رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم حل کنیم و نکاتشو مرور کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم