جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های انواع جمله

امروز بنامون بر اینه که تست های جملۀ اسمیه و فعلیه یعنی انواع جملات رو با هم حل کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

Loading
ترجمه (قسمت اول)، معادل های مضارع التزامی

فیلم جلسه 1 - ترجمه (قسمت اول)، معادل های مض ...

در زبان عربی رویکرد کتب درسی عوض شده و به قول طراحان کتاب ، این کتاب ترجمه محور و متن محور شده است و ...
ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

فیلم جلسه 2 - ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

بحثمون بحث معادل سازی فعل های ماضی تو زبان عربیه، مشخصاً ماضی نقلی، ماضی استمراری و ماضی بعید میخوا ...
درس اول سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول) ...

در این جلسه قراره درس 1 سال دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی رو خط به خط ترجمه کنیم و نکاتی که در لغا ...
درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم) ...

ادامه ترجمه متن درس اول عربی دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی. توصیه می شود دانش آموزان رشته انسانی ن ...
درس دوم سال دهم: اعداد

فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دهم: اعداد

در این جلسه قراره درس دوم سال دهم رو که به مبحث اعداد اصلی و ترکیبی پرداخته هم برای رشته ریاضی و تجر ...
درس اول سال دوازدهم انسانی: بیماری و دوا (قسمت اول)، ترجمۀ متن

فیلم جلسه 6 - درس اول سال دوازدهم انسانی: بی ...

امروز قراره باهم متن درس یک دوازدهم انسانی رو مرور کنیم، لغاتش رو، ترجمش رو و نکاته مفهومی که وجود د ...
درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید (همۀ رشته ها)

فیلم جلسه 7 - درس 3 و 4 سال دهم: ثلاثی مزید ...

مبحث امروزمون اَشکال الافعال هست یا همون ثلاثی مجرد و مزید که در کتب ریاضی و تجربی و انسانی، مربوط م ...
درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های ثلاثی مزید

فیلم جلسه 8 - درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ ر ...

امروز میخوایم بعد از ارائۀ درس ثلاثی مزید، حالا با اون نکاتی که گفتیم، چن تا تست با هم حل کنیم.
درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم)، حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس

فیلم جلسه 9 - درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم) ...

امروز میخوایم به قواعد درس یک سال دوازدهم بپردازیم و قسمتی از تمرینات درس رو حل کنیم.
درس اول سال دوازدهم (قسمت چهارم)، حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 10 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چها ...

در این جلسه قرارمون اینه که تمرینات درس اولِ کتاب رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم حل کنیم و نکاتشو مرور ...
درس اول سال دوازدهم(قسمت پنجم)، حل تست

فیلم جلسه 11 - درس اول سال دوازدهم(قسمت پنجم ...

در این جلسه قصد داریم نکات درس اول رو که عمدتاً نکات ترجمه ای هستش، در قالب تست مرور کنیم.
درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: مکه مکرمه و مدینه منوره (رشتۀ ریاضی و تجربی)

فیلم جلسه 12 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول ...

امروز قراره که متن درس دوم سال دوازدهم رشتۀ ریاضی و تجربی رو با هم بررسی بکنیم.
درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ متن: وجه سودمند و وجه زیان بار (رشتۀ انسانی)

فیلم جلسه 13 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول ...

امروز میخوایم ترجمۀ درس دوم سال دوازدهم رشتۀ انسانی رو با هم بررسی کنیم.
درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ریاضی و تجربی، قواعد درس دوم مبحث حال

فیلم جلسه 14 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم ...

بحث امروزمون بحث قید حالت در زبان عربی هستش درس 2 رشته ریاضی تجربی و انسانی 
درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، ریاضی و تجربی، حل تست های مبحث حال

فیلم جلسه 15 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم ...

امروز می خوام براتون بیست تا تست از مبحث حال حل  بکنم خواهشم اینه که قبلش خودتون جزوه جلسه قبل رو مط ...
درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت اول)، انواع جمله

فیلم جلسه 16 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ه ...

موضوع این جلسه، انواع جملات یعنی جملات اسمیه و فعلیه و تعیین ارکان این جملات هستش، درس پنجم کتب دهم
درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های انواع جمله

فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ه ...

امروز بنامون بر اینه که تست های جملۀ اسمیه و فعلیه یعنی انواع جملات رو با هم حل کنیم.
جشنواره یلدایی آلاء