فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن (قسمت دوم)

ادامه ترجمه متن درس اول عربی دوازدهم رشته ریاضی و رشته تجربی. توصیه می شود دانش آموزان رشته انسانی نیز این فیلم را تماشا کنند.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم