فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دهم: اعداد

در این جلسه قراره درس دوم سال دهم رو که به مبحث اعداد اصلی و ترکیبی پرداخته هم برای رشته ریاضی و تجربی و هم برای رشته انسانی یادآوری کنیم.


لینک های مستقیم دانلود این فیلم