فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 14 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ریاضی و تجربی، قواعد درس دوم مبحث حال

لینک های مستقیم دانلود این فیلم