فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 16 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت اول)، انواع جمله

موضوع این جلسه، انواع جملات یعنی جملات اسمیه و فعلیه و تعیین ارکان این جملات هستش، درس پنجم کتب دهم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم