فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 8 - درس سوم و چهارم سال دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های ثلاثی مزید

امروز میخوایم بعد از ارائۀ درس ثلاثی مزید، حالا با اون نکاتی که گفتیم، چن تا تست با هم حل کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم