فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 2 - ترجمه (قسمت دوم)، انواع ماضی

بحثمون بحث معادل سازی فعل های ماضی تو زبان عربیه، مشخصاً ماضی نقلی، ماضی استمراری و ماضی بعید

میخوایم ببینیم که توی زبان عربی این سه زمان رو چگونه میشه معادل سازی کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم