صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم ها : 91
فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک دهم : اندازه گیری (قسمت اول) - کمیت‌های برداری و نرده‌ای

فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک دهم : اندازه گیری (قسمت اول) - کمیت‌های برداری و نرده‌ای

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جلسه آغازین مبحث پایه ای اندازه گیری از فیزیک دهم که این مبحث شامل اندازه گیری ، کمیت های برداری ، کمیت های نرده ای و انتخاب یکا ...
فیلم جلسه 2 - فصل اول فیزیک دهم: اندازه گیری (قسمت دوم)، خطا و دقت اندازه گیری

فیلم جلسه 2 - فصل اول فیزیک دهم: اندازه گیری (قسمت دوم)، خطا و دقت اندازه گیری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
میخوایم خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری رو کامل کنیم و در ادامه به چگالی بپردازیم که یکی از مباحث بسیار مهمه که تا آخر فصل بعد...
فیلم جلسه 3 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت اول)، رابطه فیزیکی کار و مفهوم آن

فیلم جلسه 3 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت اول)، رابطه فیزیکی کار و مفهوم آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
این فصل بسیار ارزشمنده پر از مطلب و نکات با ارزشه و جزء فصل هایی هست که به نظر من هر چقدر انرژی براش بذارید اارزش داره چون تست حت...
فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت دوم)، حل مثال

فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت دوم)، حل مثال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما در ادامه می خوایم تعدادی از مثال های خوب که انتخاب کردیم رو که نکته داره و این نکات به درد شما می خوره رو حل کنیم که تکمیل کنن...
فیلم جلسه 5 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت اول)، فشار (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت اول)، فشار (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
میریم در ادامه بحث فشار و ویژگی های مواد با هم مواردش رو بررسی کنیم  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کاز...
فیلم جلسه 6 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت دوم)، فشار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت دوم)، فشار (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
در ادامه بحث فشار هستیم که به مثال های خوبی برای شما که انتخاب کردیم نگاه می کنید صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-13...
فیلم جلسه 7 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت سوم)، اصل ارشمیدس و اصل برنولی

فیلم جلسه 7 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت سوم)، اصل ارشمیدس و اصل برنولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/19| آلاء
در خدمت شما هستیم با دو تا موضوع مهم با عنوان اصل ارشمیدس و اصل برنولی، خیلی پایه در کتاب های تست نداره مگر این که به صورت تست ها...
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت اول)، دماسنج ها و انبساط

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت اول)، دماسنج ها و انبساط

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/22| آلاء
در ادامۀ بحث های فیزیک دهم هستیم فصل چهارم می خوایم شروع کنیم فصل مهمی هست ابتدا با بحث های دماسنجی و دما شروع میشه و در نهایت بح...
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، انبسلط و گرما

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، انبسلط و گرما

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/23| آلاء
رسیدیم به مبحث گرما، گرمای سال دهم رو داریم بررسی می کنیم از فصل چهارم، برای بچه های تجربی و ریاضی جزء مبحث بسیار مهمیه، ما اینجا...
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، گرمای مبادله شده

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، گرمای مبادله شده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/27| آلاء
ما در ادامه بحث گرما و دما هستیم جزء مباحث بسار مهمی هستش و ما ادامه میدیم صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرو...
فیلم جلسه 11 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، روش های انتقال گرما

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، روش های انتقال گرما

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/27| آلاء
ما در ادامه بحث گرما هستیم از فصل چهارم فیزیک دهم صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان فیلم جلسه 11...
فیلم جلسه 12 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/11| آلاء
همون طور که قبلا بهتون وعده داده بودم یه جمع بندی داریم از فصل اول می خوایم براتون یه تعداد مثال توپ حل کنیم که شما لذت ببرید پس ...
فیلم جلسه 13 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/15| آلاء
ما ادامه بحث جمع بندی رو از بحث چهار فصل اول فیزیک دهم داریم یه سری سوال براتون حل کردیم در ادامه باز مثال های خیلی بهتر رو برای ...
فیلم جلسه 14 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/18| آلاء
در خدمت شما هستیم با مثال هایی که به نظر خودم رسید و دوستان اعتقاد داشتن که اینا مطرح بشه اتنخاب شد که به صورت یه مجموعه کوتاه در...
فیلم جلسه 15 - جمع بندی چهار فصل اول فیز یک دهم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - جمع بندی چهار فصل اول فیز یک دهم (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/18| آلاء
 یه سری سوال که به نظر خیلی مهمه و اعتقاد دارم که اینا مطرح بشه انتخاب کردم که به صورت یه مجموعه کوتاه در اختیار شما قرار دادم صف...
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/8| آلاء
بحث ما فصل پنجم ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان عزیز رشته ریاضی هستش صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرا...
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/10| آلاء
در کنار شما هستیم در ادامه بحث ترمو دینامیک هستیم و می دونید که یکی از مباحث بسیار مهم مخصوص بچه های ریاضی هستش  صفر تا صد فیزیک ...
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/12| آلاء
ما در ادامه بحث ترمودینامیک چند تا مثال خوب و پر نکته براتون انتخاب کردیم که انشاالله شما لذت ببرین  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام ...
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/13| آلاء
تدریس قانون دوم ترمودینامیک، روابط مربوط به ماشین گرمایی، روابط مربوط به یخچال ها و حل مثال صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جد...
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/17| آلاء
در ادامه مثال های خوب براتون انتخاب کردیم تمامه تلاشمون اینه که ما هیچ نکته ای رو جانندازیم از این جهت که فراموش نشه  صفر تا صد ف...
فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، کوانتیده بودن، قانون کلن، بردارها

فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، کوانتیده بودن، قانون کلن، بردارها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما در ادامه بحث کنکورمون رسیدیم به فیزیک یازدهم، فیزیک یازدهم که فیزیک بسیار ازشمندی هستش فصل های بسار مهمی داره و اولین فصلی که ...
فیلم جلسه 22 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن

فیلم جلسه 22 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن حل مثال از قانون کلن  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-...
فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت سوم) ، میدان الکتریکی

فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت سوم) ، میدان الکتریکی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما بحث الکتریسیته ساکن رو از میدان الکتریکی آغاز میکنیم در این برنامه، در برنامه قبل در مورد قانون کولن حرف زدیم حالا از این جا ب...
فیلم جلسه 24 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) ، انرژی پتانسیل الکتریکی

فیلم جلسه 24 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) ، انرژی پتانسیل الکتریکی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/18| آلاء
میریم بحث ادامه میدان و انرژی پتانسیل الکتریکی رو باهم داشته باشیم صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرا...
فیلم جلسه 25 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، پتانسیل الکتریکی

فیلم جلسه 25 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، پتانسیل الکتریکی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/19| آلاء
ما ادامه الکتریسته ساکن رو داشتیم بحث پتانسیل، انرژی پتانسیل الکتذیکی رو داریم که با هم تعدادی از مثال های خوبش رو میبینیم  صفر ت...
فیلم جلسه 26 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، توزیع بار الکتریکی، چگالی سطح بار، خازن

فیلم جلسه 26 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، توزیع بار الکتریکی، چگالی سطح بار، خازن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/22| آلاء
در ادامه بحث الکتریسته ساکن و بحث خازن ها و بخشی از پتانسیل الکتریکی که ما در خدمت شما هستیم و اون ها رو برای شما نمایش میدیم صفر...
فیلم جلسه 27 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول

فیلم جلسه 27 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/23| آلاء
فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول جمع بندی فصل اول (الکتریسته سالکن) و حل مثال  صفر تا صد فیزی...
فیلم جلسه 28 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/2| آلاء
ما از سری برنامه های مدارهای الکتریکی رو داریم آغاز می کنیم و امیدواریم که شما از این برنامه ها لذت کافی رو ببرید  صفر تا صد فیزی...
فیلم جلسه 29 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/5| آلاء
ما تو اوج فیزیک یازدهم هستیم، میدونید که فیزیک یازدهم جزء فیزیک های بسیار با ارزش هستش بنابراین  هر چقدر شما زمان براش بذارید مثا...
فیلم جلسه 30 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/6| آلاء
فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال از مدارهای تک حلقه، بهم بستن مقاومت ها (حالت ...
فیلم جلسه 31 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/9| آلاء
به مهم ترین قسمت درستون رسیدیم، فصل دوم، این که ما چگونه بتونیم جریان رو در مقاومت ها مخصوصا مقاومت های موازی تقسیم کنیم جزء اصول...
فیلم جلسه 32 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/11| آلاء
فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-...
فیلم جلسه 33 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/14| آلاء
ما در بحث مدارهای الکتریکی هستیم بحث توان ها رو رو مطرح می کنیم یه مقدار از توان ها اینجا می خوایم بیشتر برای شما نجام بدیم که گا...
فیلم جلسه 34 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/19| آلاء
ما در بحث مدارهای الکتریکی بعد از اینکه توان ها رو براتون گفتیم یه مقدار از این بحث خازن ها رو بهتون میگیم که وقتی با مقاومت ترکی...
فیلم جلسه 35 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هشتم)، جمع بندی فصل دوم

فیلم جلسه 35 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هشتم)، جمع بندی فصل دوم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/20| آلاء
براتون تعدادی از سوال در کنار تعدادی نکات که اونا رو هم می خوام با همین سوال های کنارش داشته باشیم پس سوال هایی رو که براتون انتخ...
فیلم جلسه 36 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت اول)، میدان مغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت اول)، میدان مغناطیسی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/22| آلاء
ما موضوعات سختمون رد شد مدارها و الکتریسیته ساکن جزء مبحث های نسبتا سنگینی بودن اما از اینچا به بعد آسون میشه یه مقدار بچه ها تو ...
فیلم جلسه 37 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/24| آلاء
رسیدیم به بحث مغناطیس و سعیمون بر اینه که نکات بیشتر و سوالات بیشتر و تست های بیشتری رو حل کنیم با ما همراه باشید  صفر تا صد فیزی...
فیلم جلسه 38 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی

فیلم جلسه 38 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/27| آلاء
سوالاتی که براتون انتخاب کردیم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریانه با ما همراه باشید صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) ...
فیلم جلسه 39 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی سیم های موازی

فیلم جلسه 39 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی سیم های موازی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/28| آلاء
ما بحث مغناطیس رو داریم، بحث مغناطیس نسبت به دو تا فصل قبلی که براتون گفتم تو کنکور خیلی اهمیت نداره  البته نه این که اهمیتی نداش...
فیلم جلسه 40 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت پنجم)، حل تست های جامع مغناطیس

فیلم جلسه 40 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت پنجم)، حل تست های جامع مغناطیس

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/30| آلاء
ما بعد از پایان هر فصل یه مجموعه ای  رو انتخاب می کنیم از این جهت که دلمون نمیاد از یه سری سوالات بگذریم و برای شما نگیم با اینکه...
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، پدیده القای الکترومغناطیسی

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، پدیده القای الکترومغناطیسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/5| آلاء
ما رسیدیم به فصل چهارم قانون فارادی رو براتون توضیح دادم علت پدیده القا الکترو مغناطیسی رو توضیح دادم در اینجا می خوایم تعدادی سو...
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون فاراده و جریان القایی

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون فاراده و جریان القایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/6| آلاء
اینجا می خوایم یه چند تا مثال از قانون فاراده بزنیم، القای الکترومغناطیسی  و قانون لنز رو می خوایم براتون بگیم  صفر تا صد فیزیک ک...
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، القاوری

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، القاوری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/8| آلاء
ما در بحث پایانی اقای الکترو مغناطیسی فصل چهارم از فیزیک یازدهم هستیم، مبحث های القای متقابل و جریان متناوب رو با هم بررسی می کنی...
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، تست های جامع الکترومغناطیسی

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، تست های جامع الکترومغناطیسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/10| آلاء
ما در ادامه بحث القا الکترومغناطیسی یعنی در پایان ایم مبحث یک تعداد تست براتون انتخاب کردیم سعیمون بر این شده که این تست ها تکمیل...
فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول) - مفاهیم مسافت ، جا به جایی ، تندی و سرعت

فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول) - مفاهیم مسافت ، جا به جایی ، تندی و سرعت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
شروع فیزیک دوازدهم با اولین فصل که حرکت شناسی است و صد در صد در کنکور از این مبحث تست مطرح می شود و تنوع سوال نیز در این مبحث بسی...
فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، نمودارهای حرکتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، نمودارهای حرکتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم  که جزء مباحث بسیار مهمه  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان فیل...
فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، نمودار حرکتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، نمودار حرکتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم جزء میاحث خیلی مهم شماست. صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان فیل...
فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، نمودار سرعت -زمان

فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، نمودار سرعت -زمان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/12| آلاء
یکی از مهمترین بحث هامون بحث نمودارهاست که من تاکید زیادی روش دارم چون عموما تو آزمون هایی که از شما می گیرن و یا آزمون هایی که م...
فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم) نمودار شتاب - زمان

فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم) نمودار شتاب - زمان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/14| آلاء
ما نمودار شتاب زمان رو شروع کردیم یکی از نمودارهای حرکتی که در بحث ادامه حرکت ما این بحث رو برای شما کامل می کنیم صفر تا صد فیزیک...
فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم) نمودارهای حزکتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم) نمودارهای حزکتی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/15| آلاء
ما در این قسمت می خوایم کاربرد نمودارها رو براتون بگیم، کاربرد نمودارها تو بعضی از مسئله ها استفاده میشه و در حل اون مسئله به کار...
فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم) روابط فیزیکی حرکت

فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم) روابط فیزیکی حرکت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
ما رسیدیم به بحث معادلات، معادلات رو می خوایم براتون بگیم و مثال ازش حل کنیم   صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397)...
فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم) حرکت بر خط راست

فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم) حرکت بر خط راست

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/19| آلاء
ما بحث حرکت شناسی رو داشتیم نمودارهارو که گفتیم براتون ، معادلات رو گفتیم و الان می خوایم از نمودارها و معادلات مثال حل کنیم  ص...
فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم) ،زمان به هم رسیدن دو متحرک

فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم) ،زمان به هم رسیدن دو متحرک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/21| آلاء
ما در بحث حرکت شناسی یهموضوعی رو می خوایم براتون مطرح کنیم به نام زمان به هم رسیدن دو متحرک، دو تامتحرک رو خط راست به دنبال هم ...
فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، سقوط آزاد اجسام (مختص رشتۀ ریاضی)

فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، سقوط آزاد اجسام (مختص رشتۀ ریاضی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/22| آلاء
ما بحث سقوط آزاد رو داریم،سقوط آزاد همون طور که می دونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، بچه هایتجربی مطلبی براشون ا...
فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) ،حل تست های جامع (قسمت اول)

فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) ،حل تست های جامع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/23| آلاء
ما بحث سقوط آزاد رو داریم،سقوط آزاد همون طور که میونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، بچه هایتجربی مطلبیی براشون از...
فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، حل تست های جامع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، حل تست های جامع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/28| آلاء
در ادامه تست های جامعبودیم، یه تعداد براتون انجام دادیم الان هم ادامشو حل می کنیم، سقوط آزاد یادتونباشه ما برای بچه های دوازدهم...
فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، معرفی نیروها

فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، معرفی نیروها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/2| آلاء
ما بحث مهمی از فیزیک دوازدهم فصل دومدینامیک رو می خوایم شروع کنیم، فصل سیار ارزشمند از نظر ارزش تست در ردیف فصل اول حرکت شناسی  ص...
فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/3| آلاء
ما در بحث دینامیک رسیدیم به قوانین نیوتن، قوانین بسیار مهمی هستند که شامل سه تا قانون که می خوایم اینجا این سه تا قانون رو بگیم و...
فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/5| آلاء
ما بحثمون در ادامه بحث دینامیک بود همون مثال های رو که براتون انجام دادیم سعیمون بر اینه که یه مقدار مثال های بیشتر و کامل تری بر...
فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، تکانه

فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، تکانه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/7| آلاء
ما بحث تکانه رو داریم، تکانه یکی از بحث های بسیار ارزشمند در پایان فصل برای بچه های تجربی هست ولی برای ریاضی چون بحث دایره ای رو ...
فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)،حرکت دایره ای (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)،حرکت دایره ای (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
ما رسیدیم به بحث آخر دینامیک که بحث حرکت دایره ای هستش یکی از حرکت های خیلی ساده هستش ما بچه ها حرکت دایره ای رو جدی نمیگیرن اما ...
فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، حرکت دایره ای (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، حرکت دایره ای (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/13| آلاء
ما در ادامه بحث حرکت دایره ای هستیم میخوایم مبحث مهمش از جمله شتاب حرکت دایره ای رو بررسی کنیم نیروی مرکز گرا و مثال های مربوط به...
فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، حرکت دایره ای (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، حرکت دایره ای (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/19| آلاء
در پایان فصل دینامیک در مبحث حرکت دایره ای هستیم، در پایان ما رسیدیم به نیروی مرکزگرا. مرکرگزا یکی از نیروهای مهم و اساسی در حرکت...
فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، تست های جامع (قسمت اول)

فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، تست های جامع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/23| آلاء
همونطور که قبلاً بهتون گفتم، ما در پایان هر فصل مجموعه سوالاتی رو بعنوان تست های جامع براتون آوردیم که یه مروری بر فصل هست و امید...
فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، تست های جامع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، تست های جامع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/28| آلاء
در ادامۀ حل تست های جامع از فصل دوم هستیم، تست های جامع رو از این جهت بهتون میگیم که یک مروری بر درس و تست های تکمیلی باشه در پای...
فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت اول)، بررسی حرکت نوسانی و معادلۀ نوسان

فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت اول)، بررسی حرکت نوسانی و معادلۀ نوسان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/29| آلاء
ما رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی و امواج، قسمت اول حرکت نوسانیه، یه بحث خیلی سادَس، و در قسمت آخرم که باز هم سا...
فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت دوم)، انرژی نوسانگر

فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت دوم)، انرژی نوسانگر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/1| آلاء
ما در ادامۀ بحث حرکت نوسانی هستیم، انرژی نوسانی رو میخوایم براتون بگیم، یکی از مباحث بسیار مهمه نوسانیه، اگه دو قسمتش کنیم، قسمت ...
فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت سوم)، آونگ ساده

فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت سوم)، آونگ ساده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/5| آلاء
الان به آونگ ساده رسیدیم که با هم حرکت آونگ ساده رو میبینیم و پدیده تشدید که در انتهای این برنامه یکی از پدیده های جالب هست رو با...
فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت چهارم)، موج و انواع آن

فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت چهارم)، موج و انواع آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/7| آلاء
ادامۀ بحث نوسان و موج رو داریم، موج یکی از بحثای بسیار مهم و ارزشمندیه که با هم بررسیش میکنیم. رسیدیم به بحث موج که یکی از بحثای ...
فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت پنجم)، ادامه موج

فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت پنجم)، ادامه موج

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/17| آلاء
 بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان حالتون چطوره ما در ادامه بحث انتشار موج عرضی در تارهای مرتعش هستیم یه برنامه دیگه براتون انتخ...
فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت ششم)، امواج عرضی الکترومغناطیسی

فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت ششم)، امواج عرضی الکترومغناطیسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/20| آلاء
رسیدیم به مبحث امواج الکترومغناطیسی، یک مبحث خیلی خوب، میریم برنامه رو ببینیم صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) ...
فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی(قسمت7)، امواج عرضی الکترومغناطیسی(قسمت2)، امواج طولی- صوتی(قسمت1)

فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی(قسمت7)، امواج عرضی الکترومغناطیسی(قسمت2)، امواج طولی- صوتی(قسمت1)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/9| آلاء
بحثی که ما اینجا داریم، ادامۀ امواج عرضی بود که موج های الکترومغناطیسی بود در انتها، می پردازیم، مطلب رو تموم می کنیم و میریم سرا...
فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت هشتم)، امواج طولی- صوتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت هشتم)، امواج طولی- صوتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/11| آلاء
ما در ادامۀ بحث امواج طولی هستیم، یعنی مبحث امواج رو داریم میگیم، امواج عرضی رو گفتیم، امواج رو رسیدیم و گفتیم مهم ترین موجی که ا...
فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت اول)، حل تست های 1 الی 7

فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت اول)، حل تست های 1 الی 7

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/16| آلاء
ما رسیدیم به تست های جامع که می خوایم براتون انجام بدیم از نوسان و موج، قسمت اول مربوط به نوسان هستش سعیمون بر این هستش که مطالب ...
فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت دوم)، حل تست های 8 الی 28

فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت دوم)، حل تست های 8 الی 28

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/19| آلاء
رسیدیم به تست های جامع نوسان و موج دقت کنید ما هرچی تست و هرچی نکته هست رو به شما گفتیم  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید)...
فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت سوم)،حل تست های 28 الی 41

فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت سوم)،حل تست های 28 الی 41

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/22| آلاء
ادامه تست های جامع هستیم از مبحث موج و نوسان که مربوط به هر دو رشته جربی و ریاضی میریم ادامه تست ها رو با هم ببنیم  صفر تا صد فیز...
فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در انجمن آلاء - نوسان

فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در انجمن آلاء - نوسان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/14| آلاء
از بحث نوسان سوالی در انجمن آلاء پرسیده شده بود که ما قراره به دو سبک نظام قدیمی و نظام جدیدی حلش کنیم. در یک حرکت نوسانی ساده ب...
فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان و موج (قسمت نهم)، ادراک شنوایی و اثر دوپلر

فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان و موج (قسمت نهم)، ادراک شنوایی و اثر دوپلر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/26| آلاء
این جلسه از ادامه فصل سوم هست که مربوط به ادراک شنوایی و اثر دوپلره، ما مباحث قبلی رو در مورد شدت صوت و تراز شدت صوت و بحثای مربو...
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر هم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب، شکست موج (قسمت اول)

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر هم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب، شکست موج (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/28| آلاء
به مبحث جدیدی از امواج رسیدیم، فصل چهارم موضوع پدیده های مربوط به موج هست که شکست، بازتابش و همینطور پدیدۀ پراش رو در این فصل میخ...
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، شکست موج (قسمت دوم)

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، شکست موج (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/2| آلاء
ما رسیدیم به بخش دوم از شکست موج، بحث تداخل امواج رو داریم، به قسمت دوم شکست موج رسیدیم، موضوعاتی در مورد تیغه های متوازی السطوح ...
فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، پراش و امواج ایستاده

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، پراش و امواج ایستاده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/4| آلاء
در ادامۀ بحث امواج، رسیدیم به بحث تداخل امواج از تارهای مرتعش، امواج الکترومغناطیس و امواج صوتی که درسشو براتون عنوان می کنیم و م...
فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، قوانین تار مرتعش

فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، قوانین تار مرتعش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/7| آلاء
رسیدیم به بحث قوانین تارهای مرتعش، بحثایی که در موج ایستاده داریم، میخوایم ببینم موج ایستاده وقتی در تارهای مرتعش ایجاد میشه چه م...
فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، تست های جامع (قسمت اول)

فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، تست های جامع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/10| آلاء
همونطور که در پایان هر فصل یه جمع بندی از تست ها داریم، تست های جامع رو میخوایم از برهم کنش امواج براتون بگیم، برای بچه های تجربی...
فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، تست های جامع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، تست های جامع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/13| آلاء
میپردازیم به ادامۀ حل تست های جامع از فصل چهارم، همینطور که میدونید این فصل، فصل خیلی مهمیه، از بحث های مربوط به شکست، بازتاب امو...
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتوالکتریک (قسمت اول)

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتوالکتریک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/16| آلاء
عزیزان رسیدیم به فصل جدید از فیزیک اتمی، موضوعات جالبی داره ولی خب نسبت به فصل های دیگه ساده تر هست، بریم مباحثش رو با هم مشاهده ...
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتوالکتریک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتوالکتریک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/18| آلاء
ما بحث فوتوالکتریک رو داریم، گفتیم از مباحث مربوط به دانش آموزان ریاضیه، قسمت های اول که چند تا مثال هست با بچه های تجربی مشترکه،...
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، طیف اتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، طیف اتمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/24| آلاء
 عزیزان رسیدیم به بخش دوم از فصل پنجم، البته بچه های رشتۀ تجربی عزیز هم این مبحث رو دارن، فقط در قالب فصل دیگری هست که ترکیبی از ...
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، طیف اتمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، طیف اتمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/29| آلاء
ما رسیدیم به مبحث طیف ها، مثال هایی رو از طیف ها داریم، از مدل های اتمی داریم که انشاا... مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. صفر تا ص...
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، تست های جامع

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، تست های جامع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/1| آلاء
رسیدیم به جمع بندی فصل پنجم، مربوط به پدیدۀ فوتوالکتریک و طیف ها، یه تعدادی سوال براتون انتخاب کردیم که انشاا... مقبول واقع بشه. ...
فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار هسته، نیروی هسته ای

فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار هسته، نیروی هسته ای

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/6| آلاء
همونطور که در ادامۀ برنامه دیدین، رسیدیم به فصل ششم که مربوط به ساختار هسته بود، مواردی بود که براتون مطرح کردیم، نیمه عمر رو برا...
فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور (قسمت اول)

فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/8| آلاء
همون طور که میدونید ما برای بچه های نظام قدیم کاری انجام نداده بودیم و این یه بار سنگینی رو دوش ما بود، البته بچه های نظام قدیم و...