فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت اول)، حل تست های 1 الی 7

 کازرانیان
کازرانیان

صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) کازرانیان

ما رسیدیم به تست های جامع که می خوایم براتون انجام بدیم از نوسان و موج، قسمت اول مربوط به نوسان هستش سعیمون بر این هستش که مطالب رو کامل و بی نقص باشه و همه موضوعات چه کتاب و چه نکات تستی رو داشته باشه 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) کازرانیان

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک دهم : اندازه گیر ...

جلسه آغازین مبحث پایه ای اندازه گیری از فیزیک دهم که این مبحث شامل اندازه گیری ، کمیت های برداری ، ک ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول فیزیک دهم: اندازه گیری ...

میخوایم خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری رو کامل کنیم و در ادامه به چگالی بپردازیم که یکی از مباحث ...

فیلم جلسه 3 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی ...

این فصل بسیار ارزشمنده پر از مطلب و نکات با ارزشه و جزء فصل هایی هست که به نظر من هر چقدر انرژی براش ...

فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی ...

ما در ادامه می خوایم تعدادی از مثال های خوب که انتخاب کردیم رو که نکته داره و این نکات به درد شما می ...

فیلم جلسه 5 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

میریم در ادامه بحث فشار و ویژگی های مواد با هم مواردش رو بررسی کنیم 

فیلم جلسه 6 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

در ادامه بحث فشار هستیم که به مثال های خوبی برای شما که انتخاب کردیم نگاه می کنید

فیلم جلسه 7 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

در خدمت شما هستیم با دو تا موضوع مهم با عنوان اصل ارشمیدس و اصل برنولی، خیلی پایه در کتاب های تست ند ...

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرم ...

در ادامۀ بحث های فیزیک دهم هستیم فصل چهارم می خوایم شروع کنیم فصل مهمی هست ابتدا با بحث های دماسنجی ...

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرم ...

رسیدیم به مبحث گرما، گرمای سال دهم رو داریم بررسی می کنیم از فصل چهارم، برای بچه های تجربی و ریاضی ج ...

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گر ...

ما در ادامه بحث گرما و دما هستیم جزء مباحث بسار مهمی هستش و ما ادامه میدیم

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گر ...

ما در ادامه بحث گرما هستیم از فصل چهارم فیزیک دهم

فیلم جلسه 12 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک د ...

همون طور که قبلا بهتون وعده داده بودم یه جمع بندی داریم از فصل اول می خوایم براتون یه تعداد مثال توپ ...

فیلم جلسه 13 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک د ...

ما ادامه بحث جمع بندی رو از بحث چهار فصل اول فیزیک دهم داریم یه سری سوال براتون حل کردیم در ادامه با ...

فیلم جلسه 14 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک ...

در خدمت شما هستیم با مثال هایی که به نظر خودم رسید و دوستان اعتقاد داشتن که اینا مطرح بشه اتنخاب شد ...

فیلم جلسه 15 - جمع بندی چهار فصل اول فیز یک ...

 یه سری سوال که به نظر خیلی مهمه و اعتقاد دارم که اینا مطرح بشه انتخاب کردم که به صورت یه مجموعه کوت ...

فیلم جلسه 16 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

بحث ما فصل پنجم ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان عزیز رشته ریاضی هستش

فیلم جلسه 17 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

در کنار شما هستیم در ادامه بحث ترمو دینامیک هستیم و می دونید که یکی از مباحث بسیار مهم مخصوص بچه های ...

فیلم جلسه 18 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

ما در ادامه بحث ترمودینامیک چند تا مثال خوب و پر نکته براتون انتخاب کردیم که انشاالله شما لذت ببرین 

فیلم جلسه 19 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

تدریس قانون دوم ترمودینامیک، روابط مربوط به ماشین گرمایی، روابط مربوط به یخچال ها و حل مثال

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

در ادامه مثال های خوب براتون انتخاب کردیم تمامه تلاشمون اینه که ما هیچ نکته ای رو جانندازیم از این ج ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در ادامه بحث کنکورمون رسیدیم به فیزیک یازدهم، فیزیک یازدهم که فیزیک بسیار ازشمندی هستش فصل های بس ...

فیلم جلسه 22 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن حل مثال از قانون کلن 

فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما بحث الکتریسیته ساکن رو از میدان الکتریکی آغاز میکنیم در این برنامه، در برنامه قبل در مورد قانون ک ...

فیلم جلسه 24 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

میریم بحث ادامه میدان و انرژی پتانسیل الکتریکی رو باهم داشته باشیم

فیلم جلسه 25 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما ادامه الکتریسته ساکن رو داشتیم بحث پتانسیل، انرژی پتانسیل الکتذیکی رو داریم که با هم تعدادی از مث ...

فیلم جلسه 26 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

در ادامه بحث الکتریسته ساکن و بحث خازن ها و بخشی از پتانسیل الکتریکی که ما در خدمت شما هستیم و اون ه ...

فیلم جلسه 27 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول جمع بندی فصل اول (الکتریسته سال ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما از سری برنامه های مدارهای الکتریکی رو داریم آغاز می کنیم و امیدواریم که شما از این برنامه ها لذت ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما تو اوج فیزیک یازدهم هستیم، میدونید که فیزیک یازدهم جزء فیزیک های بسیار با ارزش هستش بنابراین  هر ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال از مدارهای تک حل ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

به مهم ترین قسمت درستون رسیدیم، فصل دوم، این که ما چگونه بتونیم جریان رو در مقاومت ها مخصوصا مقاومت ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال

فیلم جلسه 33 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در بحث مدارهای الکتریکی هستیم بحث توان ها رو رو مطرح می کنیم یه مقدار از توان ها اینجا می خوایم ب ...

فیلم جلسه 34 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در بحث مدارهای الکتریکی بعد از اینکه توان ها رو براتون گفتیم یه مقدار از این بحث خازن ها رو بهتون ...

فیلم جلسه 35 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

براتون تعدادی از سوال در کنار تعدادی نکات که اونا رو هم می خوام با همین سوال های کنارش داشته باشیم پ ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما موضوعات سختمون رد شد مدارها و الکتریسیته ساکن جزء مبحث های نسبتا سنگینی بودن اما از اینچا به بعد ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

رسیدیم به بحث مغناطیس و سعیمون بر اینه که نکات بیشتر و سوالات بیشتر و تست های بیشتری رو حل کنیم با م ...

فیلم جلسه 38 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

سوالاتی که براتون انتخاب کردیم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریانه با ما همراه باشید

فیلم جلسه 39 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما بحث مغناطیس رو داریم، بحث مغناطیس نسبت به دو تا فصل قبلی که براتون گفتم تو کنکور خیلی اهمیت نداره ...

فیلم جلسه 40 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما بعد از پایان هر فصل یه مجموعه ای  رو انتخاب می کنیم از این جهت که دلمون نمیاد از یه سری سوالات بگ ...

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما رسیدیم به فصل چهارم قانون فارادی رو براتون توضیح دادم علت پدیده القا الکترو مغناطیسی رو توضیح داد ...

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

اینجا می خوایم یه چند تا مثال از قانون فاراده بزنیم، القای الکترومغناطیسی  و قانون لنز رو می خوایم ب ...

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما در بحث پایانی اقای الکترو مغناطیسی فصل چهارم از فیزیک یازدهم هستیم، مبحث های القای متقابل و جریان ...

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما در ادامه بحث القا الکترومغناطیسی یعنی در پایان ایم مبحث یک تعداد تست براتون انتخاب کردیم سعیمون ب ...

فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

شروع فیزیک دوازدهم با اولین فصل که حرکت شناسی است و صد در صد در کنکور از این مبحث تست مطرح می شود و ...

فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم  که جزء مباحث بسیار مهمه 

فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم جزء میاحث خیلی مهم شماست.

فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

یکی از مهمترین بحث هامون بحث نمودارهاست که من تاکید زیادی روش دارم چون عموما تو آزمون هایی که از شما ...

فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما نمودار شتاب زمان رو شروع کردیم یکی از نمودارهای حرکتی که در بحث ادامه حرکت ما این بحث رو برای شما ...

فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما در این قسمت می خوایم کاربرد نمودارها رو براتون بگیم، کاربرد نمودارها تو بعضی از مسئله ها استفاده ...

فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما رسیدیم به بحث معادلات، معادلات رو می خوایم براتون بگیم و مثال ازش حل کنیم  

فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت شناسی رو داشتیم نمودارهارو که گفتیم براتون ، معادلات رو گفتیم و الان می خوایم از نموداره ...

فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما در بحث حرکت شناسی یه موضوعی رو می خوایم براتون مطرح کنیم به نام زمان به هم رسیدن دو متحرک، دو تا ...

فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث سقوط آزاد رو داریم، سقوط آزاد همون طور که می دونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، ...

فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث سقوط آزاد رو داریم، سقوط آزاد همون طور که میونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، ب ...

فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

در ادامه تست های جامع بودیم، یه تعداد براتون انجام دادیم الان هم ادامشو حل می کنیم، سقوط آزاد یادتون ...

فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحث مهمی از فیزیک دوازدهم فصل دومدینامیک رو می خوایم شروع کنیم، فصل سیار ارزشمند از نظر ارزش تست ...

فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما در بحث دینامیک رسیدیم به قوانین نیوتن، قوانین بسیار مهمی هستند که شامل سه تا قانون که می خوایم ای ...

فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحثمون در ادامه بحث دینامیک بود همون مثال های رو که براتون انجام دادیم سعیمون بر اینه که یه مقدار ...

فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحث تکانه رو داریم، تکانه یکی از بحث های بسیار ارزشمند در پایان فصل برای بچه های تجربی هست ولی بر ...

فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما رسیدیم به بحث آخر دینامیک که بحث حرکت دایره ای هستش یکی از حرکت های خیلی ساده هستش ما بچه ها حرکت ...

فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما در ادامه بحث حرکت دایره ای هستیم میخوایم مبحث مهمش از جمله شتاب حرکت دایره ای رو بررسی کنیم نیروی ...

فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

در پایان فصل دینامیک در مبحث حرکت دایره ای هستیم، در پایان ما رسیدیم به نیروی مرکزگرا. مرکرگزا یکی ا ...

فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

همونطور که قبلاً بهتون گفتم، ما در پایان هر فصل مجموعه سوالاتی رو بعنوان تست های جامع براتون آوردیم ...

فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

در ادامۀ حل تست های جامع از فصل دوم هستیم، تست های جامع رو از این جهت بهتون میگیم که یک مروری بر درس ...

فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی و امواج، قسمت اول حرکت نوسانیه، یه بحث خیلی سادَس ...

فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما در ادامۀ بحث حرکت نوسانی هستیم، انرژی نوسانی رو میخوایم براتون بگیم، یکی از مباحث بسیار مهمه نوسا ...

فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

الان به آونگ ساده رسیدیم که با هم حرکت آونگ ساده رو میبینیم و پدیده تشدید که در انتهای این برنامه یک ...

فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ادامۀ بحث نوسان و موج رو داریم، موج یکی از بحثای بسیار مهم و ارزشمندیه که با هم بررسیش میکنیم. رسیدی ...

فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

 بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان حالتون چطوره ما در ادامه بحث انتشار موج عرضی در تارهای مرتعش هست ...

فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

رسیدیم به مبحث امواج الکترومغناطیسی، یک مبحث خیلی خوب، میریم برنامه رو ببینیم

فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

بحثی که ما اینجا داریم، ادامۀ امواج عرضی بود که موج های الکترومغناطیسی بود در انتها، می پردازیم، مطل ...

فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما در ادامۀ بحث امواج طولی هستیم، یعنی مبحث امواج رو داریم میگیم، امواج عرضی رو گفتیم، امواج رو رسید ...

فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج ( ...

ما رسیدیم به تست های جامع که می خوایم براتون انجام بدیم از نوسان و موج، قسمت اول مربوط به نوسان هستش ...

فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت ...

رسیدیم به تست های جامع نوسان و موج دقت کنید ما هرچی تست و هرچی نکته هست رو به شما گفتیم 

فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج ( ...

ادامه تست های جامع هستیم از مبحث موج و نوسان که مربوط به هر دو رشته جربی و ریاضی میریم ادامه تست ها ...

فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در ...

از بحث نوسان سوالی در انجمن آلاء پرسیده شده بود که ما قراره به دو سبک نظام قدیمی و نظام جدیدی حلش کن ...

فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان ...

این جلسه از ادامه فصل سوم هست که مربوط به ادراک شنوایی و اثر دوپلره، ما مباحث قبلی رو در مورد شدت صو ...

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر ه ...

به مبحث جدیدی از امواج رسیدیم، فصل چهارم موضوع پدیده های مربوط به موج هست که شکست، بازتابش و همینطور ...

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

ما رسیدیم به بخش دوم از شکست موج، بحث تداخل امواج رو داریم، به قسمت دوم شکست موج رسیدیم، موضوعاتی در ...

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

در ادامۀ بحث امواج، رسیدیم به بحث تداخل امواج از تارهای مرتعش، امواج الکترومغناطیس و امواج صوتی که د ...

فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

رسیدیم به بحث قوانین تارهای مرتعش، بحثایی که در موج ایستاده داریم، میخوایم ببینم موج ایستاده وقتی در ...

فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

همونطور که در پایان هر فصل یه جمع بندی از تست ها داریم، تست های جامع رو میخوایم از برهم کنش امواج بر ...

فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

میپردازیم به ادامۀ حل تست های جامع از فصل چهارم، همینطور که میدونید این فصل، فصل خیلی مهمیه، از بحث ...

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

عزیزان رسیدیم به فصل جدید از فیزیک اتمی، موضوعات جالبی داره ولی خب نسبت به فصل های دیگه ساده تر هست، ...

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

ما بحث فوتوالکتریک رو داریم، گفتیم از مباحث مربوط به دانش آموزان ریاضیه، قسمت های اول که چند تا مثال ...

فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

 عزیزان رسیدیم به بخش دوم از فصل پنجم، البته بچه های رشتۀ تجربی عزیز هم این مبحث رو دارن، فقط در قال ...

فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

ما رسیدیم به مبحث طیف ها، مثال هایی رو از طیف ها داریم، از مدل های اتمی داریم که انشاا... مورد پسند ...

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

رسیدیم به جمع بندی فصل پنجم، مربوط به پدیدۀ فوتوالکتریک و طیف ها، یه تعدادی سوال براتون انتخاب کردیم ...

فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار ...

همونطور که در ادامۀ برنامه دیدین، رسیدیم به فصل ششم که مربوط به ساختار هسته بود، مواردی بود که براتو ...

فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور ...

همون طور که میدونید ما برای بچه های نظام قدیم کاری انجام نداده بودیم و این یه بار سنگینی رو دوش ما ب ...