فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت سوم) ، میدان الکتریکی

 کازرانیان
کازرانیان

صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) کازرانیان

ما بحث الکتریسیته ساکن رو از میدان الکتریکی آغاز میکنیم در این برنامه، در برنامه قبل در مورد قانون کولن حرف زدیم حالا از این جا به بعد بحث بسیار مهم میدان الکتریکی رو با هم بررسی می کنیم  

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) کازرانیان

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک دهم : اندازه گیر ...

جلسه آغازین مبحث پایه ای اندازه گیری از فیزیک دهم که این مبحث شامل اندازه گیری ، کمیت های برداری ، ک ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول فیزیک دهم: اندازه گیری ...

میخوایم خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری رو کامل کنیم و در ادامه به چگالی بپردازیم که یکی از مباحث ...

فیلم جلسه 3 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی ...

این فصل بسیار ارزشمنده پر از مطلب و نکات با ارزشه و جزء فصل هایی هست که به نظر من هر چقدر انرژی براش ...

فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی ...

ما در ادامه می خوایم تعدادی از مثال های خوب که انتخاب کردیم رو که نکته داره و این نکات به درد شما می ...

فیلم جلسه 5 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

میریم در ادامه بحث فشار و ویژگی های مواد با هم مواردش رو بررسی کنیم 

فیلم جلسه 6 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

در ادامه بحث فشار هستیم که به مثال های خوبی برای شما که انتخاب کردیم نگاه می کنید

فیلم جلسه 7 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی ...

در خدمت شما هستیم با دو تا موضوع مهم با عنوان اصل ارشمیدس و اصل برنولی، خیلی پایه در کتاب های تست ند ...

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرم ...

در ادامۀ بحث های فیزیک دهم هستیم فصل چهارم می خوایم شروع کنیم فصل مهمی هست ابتدا با بحث های دماسنجی ...

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرم ...

رسیدیم به مبحث گرما، گرمای سال دهم رو داریم بررسی می کنیم از فصل چهارم، برای بچه های تجربی و ریاضی ج ...

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گر ...

ما در ادامه بحث گرما و دما هستیم جزء مباحث بسار مهمی هستش و ما ادامه میدیم

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گر ...

ما در ادامه بحث گرما هستیم از فصل چهارم فیزیک دهم

فیلم جلسه 12 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک د ...

همون طور که قبلا بهتون وعده داده بودم یه جمع بندی داریم از فصل اول می خوایم براتون یه تعداد مثال توپ ...

فیلم جلسه 13 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک د ...

ما ادامه بحث جمع بندی رو از بحث چهار فصل اول فیزیک دهم داریم یه سری سوال براتون حل کردیم در ادامه با ...

فیلم جلسه 14 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک ...

در خدمت شما هستیم با مثال هایی که به نظر خودم رسید و دوستان اعتقاد داشتن که اینا مطرح بشه اتنخاب شد ...

فیلم جلسه 15 - جمع بندی چهار فصل اول فیز یک ...

 یه سری سوال که به نظر خیلی مهمه و اعتقاد دارم که اینا مطرح بشه انتخاب کردم که به صورت یه مجموعه کوت ...

فیلم جلسه 16 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

بحث ما فصل پنجم ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان عزیز رشته ریاضی هستش

فیلم جلسه 17 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

در کنار شما هستیم در ادامه بحث ترمو دینامیک هستیم و می دونید که یکی از مباحث بسیار مهم مخصوص بچه های ...

فیلم جلسه 18 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

ما در ادامه بحث ترمودینامیک چند تا مثال خوب و پر نکته براتون انتخاب کردیم که انشاالله شما لذت ببرین 

فیلم جلسه 19 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

تدریس قانون دوم ترمودینامیک، روابط مربوط به ماشین گرمایی، روابط مربوط به یخچال ها و حل مثال

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینام ...

در ادامه مثال های خوب براتون انتخاب کردیم تمامه تلاشمون اینه که ما هیچ نکته ای رو جانندازیم از این ج ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در ادامه بحث کنکورمون رسیدیم به فیزیک یازدهم، فیزیک یازدهم که فیزیک بسیار ازشمندی هستش فصل های بس ...

فیلم جلسه 22 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن حل مثال از قانون کلن 

فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما بحث الکتریسیته ساکن رو از میدان الکتریکی آغاز میکنیم در این برنامه، در برنامه قبل در مورد قانون ک ...

فیلم جلسه 24 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

میریم بحث ادامه میدان و انرژی پتانسیل الکتریکی رو باهم داشته باشیم

فیلم جلسه 25 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما ادامه الکتریسته ساکن رو داشتیم بحث پتانسیل، انرژی پتانسیل الکتذیکی رو داریم که با هم تعدادی از مث ...

فیلم جلسه 26 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریس ...

در ادامه بحث الکتریسته ساکن و بحث خازن ها و بخشی از پتانسیل الکتریکی که ما در خدمت شما هستیم و اون ه ...

فیلم جلسه 27 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول جمع بندی فصل اول (الکتریسته سال ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما از سری برنامه های مدارهای الکتریکی رو داریم آغاز می کنیم و امیدواریم که شما از این برنامه ها لذت ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما تو اوج فیزیک یازدهم هستیم، میدونید که فیزیک یازدهم جزء فیزیک های بسیار با ارزش هستش بنابراین  هر ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال از مدارهای تک حل ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

به مهم ترین قسمت درستون رسیدیم، فصل دوم، این که ما چگونه بتونیم جریان رو در مقاومت ها مخصوصا مقاومت ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم) حل مثال

فیلم جلسه 33 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در بحث مدارهای الکتریکی هستیم بحث توان ها رو رو مطرح می کنیم یه مقدار از توان ها اینجا می خوایم ب ...

فیلم جلسه 34 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

ما در بحث مدارهای الکتریکی بعد از اینکه توان ها رو براتون گفتیم یه مقدار از این بحث خازن ها رو بهتون ...

فیلم جلسه 35 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریس ...

براتون تعدادی از سوال در کنار تعدادی نکات که اونا رو هم می خوام با همین سوال های کنارش داشته باشیم پ ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما موضوعات سختمون رد شد مدارها و الکتریسیته ساکن جزء مبحث های نسبتا سنگینی بودن اما از اینچا به بعد ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

رسیدیم به بحث مغناطیس و سعیمون بر اینه که نکات بیشتر و سوالات بیشتر و تست های بیشتری رو حل کنیم با م ...

فیلم جلسه 38 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

سوالاتی که براتون انتخاب کردیم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریانه با ما همراه باشید

فیلم جلسه 39 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما بحث مغناطیس رو داریم، بحث مغناطیس نسبت به دو تا فصل قبلی که براتون گفتم تو کنکور خیلی اهمیت نداره ...

فیلم جلسه 40 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس ...

ما بعد از پایان هر فصل یه مجموعه ای  رو انتخاب می کنیم از این جهت که دلمون نمیاد از یه سری سوالات بگ ...

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما رسیدیم به فصل چهارم قانون فارادی رو براتون توضیح دادم علت پدیده القا الکترو مغناطیسی رو توضیح داد ...

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

اینجا می خوایم یه چند تا مثال از قانون فاراده بزنیم، القای الکترومغناطیسی  و قانون لنز رو می خوایم ب ...

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما در بحث پایانی اقای الکترو مغناطیسی فصل چهارم از فیزیک یازدهم هستیم، مبحث های القای متقابل و جریان ...

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای ...

ما در ادامه بحث القا الکترومغناطیسی یعنی در پایان ایم مبحث یک تعداد تست براتون انتخاب کردیم سعیمون ب ...

فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

شروع فیزیک دوازدهم با اولین فصل که حرکت شناسی است و صد در صد در کنکور از این مبحث تست مطرح می شود و ...

فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم  که جزء مباحث بسیار مهمه 

فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت رو داریم ادامه میدیم جزء میاحث خیلی مهم شماست.

فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

یکی از مهمترین بحث هامون بحث نمودارهاست که من تاکید زیادی روش دارم چون عموما تو آزمون هایی که از شما ...

فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما نمودار شتاب زمان رو شروع کردیم یکی از نمودارهای حرکتی که در بحث ادامه حرکت ما این بحث رو برای شما ...

فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما در این قسمت می خوایم کاربرد نمودارها رو براتون بگیم، کاربرد نمودارها تو بعضی از مسئله ها استفاده ...

فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما رسیدیم به بحث معادلات، معادلات رو می خوایم براتون بگیم و مثال ازش حل کنیم  

فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث حرکت شناسی رو داشتیم نمودارهارو که گفتیم براتون ، معادلات رو گفتیم و الان می خوایم از نموداره ...

فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما در بحث حرکت شناسی یه موضوعی رو می خوایم براتون مطرح کنیم به نام زمان به هم رسیدن دو متحرک، دو تا ...

فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث سقوط آزاد رو داریم، سقوط آزاد همون طور که می دونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، ...

فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

ما بحث سقوط آزاد رو داریم، سقوط آزاد همون طور که میونید یکی از مباحثی هستش که بچه های ریاضی دارند، ب ...

فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت ش ...

در ادامه تست های جامع بودیم، یه تعداد براتون انجام دادیم الان هم ادامشو حل می کنیم، سقوط آزاد یادتون ...

فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحث مهمی از فیزیک دوازدهم فصل دومدینامیک رو می خوایم شروع کنیم، فصل سیار ارزشمند از نظر ارزش تست ...

فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما در بحث دینامیک رسیدیم به قوانین نیوتن، قوانین بسیار مهمی هستند که شامل سه تا قانون که می خوایم ای ...

فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحثمون در ادامه بحث دینامیک بود همون مثال های رو که براتون انجام دادیم سعیمون بر اینه که یه مقدار ...

فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما بحث تکانه رو داریم، تکانه یکی از بحث های بسیار ارزشمند در پایان فصل برای بچه های تجربی هست ولی بر ...

فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما رسیدیم به بحث آخر دینامیک که بحث حرکت دایره ای هستش یکی از حرکت های خیلی ساده هستش ما بچه ها حرکت ...

فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

ما در ادامه بحث حرکت دایره ای هستیم میخوایم مبحث مهمش از جمله شتاب حرکت دایره ای رو بررسی کنیم نیروی ...

فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

در پایان فصل دینامیک در مبحث حرکت دایره ای هستیم، در پایان ما رسیدیم به نیروی مرکزگرا. مرکرگزا یکی ا ...

فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

همونطور که قبلاً بهتون گفتم، ما در پایان هر فصل مجموعه سوالاتی رو بعنوان تست های جامع براتون آوردیم ...

فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامی ...

در ادامۀ حل تست های جامع از فصل دوم هستیم، تست های جامع رو از این جهت بهتون میگیم که یک مروری بر درس ...

فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی و امواج، قسمت اول حرکت نوسانیه، یه بحث خیلی سادَس ...

فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما در ادامۀ بحث حرکت نوسانی هستیم، انرژی نوسانی رو میخوایم براتون بگیم، یکی از مباحث بسیار مهمه نوسا ...

فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

الان به آونگ ساده رسیدیم که با هم حرکت آونگ ساده رو میبینیم و پدیده تشدید که در انتهای این برنامه یک ...

فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ادامۀ بحث نوسان و موج رو داریم، موج یکی از بحثای بسیار مهم و ارزشمندیه که با هم بررسیش میکنیم. رسیدی ...

فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

 بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان حالتون چطوره ما در ادامه بحث انتشار موج عرضی در تارهای مرتعش هست ...

فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

رسیدیم به مبحث امواج الکترومغناطیسی، یک مبحث خیلی خوب، میریم برنامه رو ببینیم

فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

بحثی که ما اینجا داریم، ادامۀ امواج عرضی بود که موج های الکترومغناطیسی بود در انتها، می پردازیم، مطل ...

فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت ن ...

ما در ادامۀ بحث امواج طولی هستیم، یعنی مبحث امواج رو داریم میگیم، امواج عرضی رو گفتیم، امواج رو رسید ...

فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج ( ...

ما رسیدیم به تست های جامع که می خوایم براتون انجام بدیم از نوسان و موج، قسمت اول مربوط به نوسان هستش ...

فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت ...

رسیدیم به تست های جامع نوسان و موج دقت کنید ما هرچی تست و هرچی نکته هست رو به شما گفتیم 

فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج ( ...

ادامه تست های جامع هستیم از مبحث موج و نوسان که مربوط به هر دو رشته جربی و ریاضی میریم ادامه تست ها ...

فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در ...

از بحث نوسان سوالی در انجمن آلاء پرسیده شده بود که ما قراره به دو سبک نظام قدیمی و نظام جدیدی حلش کن ...

فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان ...

این جلسه از ادامه فصل سوم هست که مربوط به ادراک شنوایی و اثر دوپلره، ما مباحث قبلی رو در مورد شدت صو ...

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر ه ...

به مبحث جدیدی از امواج رسیدیم، فصل چهارم موضوع پدیده های مربوط به موج هست که شکست، بازتابش و همینطور ...

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

ما رسیدیم به بخش دوم از شکست موج، بحث تداخل امواج رو داریم، به قسمت دوم شکست موج رسیدیم، موضوعاتی در ...

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

در ادامۀ بحث امواج، رسیدیم به بحث تداخل امواج از تارهای مرتعش، امواج الکترومغناطیس و امواج صوتی که د ...

فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

رسیدیم به بحث قوانین تارهای مرتعش، بحثایی که در موج ایستاده داریم، میخوایم ببینم موج ایستاده وقتی در ...

فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

همونطور که در پایان هر فصل یه جمع بندی از تست ها داریم، تست های جامع رو میخوایم از برهم کنش امواج بر ...

فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم ...

میپردازیم به ادامۀ حل تست های جامع از فصل چهارم، همینطور که میدونید این فصل، فصل خیلی مهمیه، از بحث ...

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

عزیزان رسیدیم به فصل جدید از فیزیک اتمی، موضوعات جالبی داره ولی خب نسبت به فصل های دیگه ساده تر هست، ...

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

ما بحث فوتوالکتریک رو داریم، گفتیم از مباحث مربوط به دانش آموزان ریاضیه، قسمت های اول که چند تا مثال ...

فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

 عزیزان رسیدیم به بخش دوم از فصل پنجم، البته بچه های رشتۀ تجربی عزیز هم این مبحث رو دارن، فقط در قال ...

فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

ما رسیدیم به مبحث طیف ها، مثال هایی رو از طیف ها داریم، از مدل های اتمی داریم که انشاا... مورد پسند ...

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنای ...

رسیدیم به جمع بندی فصل پنجم، مربوط به پدیدۀ فوتوالکتریک و طیف ها، یه تعدادی سوال براتون انتخاب کردیم ...

فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار ...

همونطور که در ادامۀ برنامه دیدین، رسیدیم به فصل ششم که مربوط به ساختار هسته بود، مواردی بود که براتو ...

فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور ...

همون طور که میدونید ما برای بچه های نظام قدیم کاری انجام نداده بودیم و این یه بار سنگینی رو دوش ما ب ...