فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 27 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، جمع بندی فصل اول

فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، جمع بندی فصل اول

جمع بندی فصل اول (الکتریسته سالکن) و حل مثال 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.