فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، انبساط و گرما

رسیدیم به مبحث گرما، گرمای سال دهم رو داریم بررسی می کنیم از فصل چهارم، برای بچه های تجربی و ریاضی جزء مبحث بسیار مهمیه، ما اینجا مبحث گرما و دمای تعادل رو داریم که باهم میبینیم پس ادامه برنامه رو با هم میبینیم

آرشآرش