فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتوالکتریک (قسمت دوم)

ما بحث فوتوالکتریک رو داریم، گفتیم از مباحث مربوط به دانش آموزان ریاضیه، قسمت های اول که چند تا مثال هست با بچه های تجربی مشترکه، ولی بچه های تجربی میدونن که مسائل مربوط به فوتوالکتریک برای بچه های رشتۀ تجربی نیست، پس مثال هارو با هم ببینیم، انشاا... که استفاده کامل ببرید.

آرشآرش