فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، کوانتیده بودن، قانون کلن، بردارها

ما در ادامه بحث کنکورمون رسیدیم به فیزیک یازدهم، فیزیک یازدهم که فیزیک بسیار ازشمندی هستش فصل های بسار مهمی داره و اولین فصلی که براتون آغاز میشه الکتریسیته ساکن هستش نکات خیلی خوبی ذاره که امیدوارم یاد بگیرید

لینک های مستقیم دانلود این فیلم