صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - مهدی امینی راد

فیلم ها : 28

فیلم جلسه 0 - معرفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - مهدی امینی راد فیلم جلسه 0 - معرفی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجموعه ها میخوایم ریاضی دهم براتون شروع کنیم به تدریس، این کتاب جدیده و نکات بسیار زیادی برای گفتن داره. صفر تا صد ریاضی دهم (نظ

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم در مورد فاصله، بازه ها و نمایش داده ها روی محور صحبت کنیم.

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، الگو و دنباله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به مفهوم الگو، الگو و الگوی حسابی، مفهومی که در کنکور حتماً ازش سوال خواهید داشت. صفر تا صد ریاضی دهم (نظا

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به ادامۀ دنبال حسابی، در این قسمت میخوام مثالها و نکات قشنگی ر

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله( قسمت 5) - دنباله هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت می خواهیم دنباله هندسی رو تدریس کنیم و نکاتش رو بگیم

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)- نسبت های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مثاثات رو می خوایم شروع کنیم درسی که خیلی خیلی مهم و پر کاربرده 

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)- دایرۀ مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچها این قسمت خیلی مهمه دایره مثلثاتی، قلب تپنده مثلثات❤️ ببنید و استفاده کنید

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، روابط مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازیم به روابط و فرمول های مثلثاتی. این قسمت خیلی شیرین و زیبا و کاربردیه. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 9 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت اول)، ریشه و توان (قست اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها فصل سوم ریاضی دهم رو می خوایم شروع کنیم این فصل در مورد تئان رسانی، ریشه گیری و عبارت های جبریه من تو این قسمت می خوام توا

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت دوم)، ریشه و توان (قست دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می خوایم برای شما مثال ها و تمرین های بیشتری رو از قسمت توان و رادیکال و ر

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم برای شما اتحاد و تجزیه رو شروع کنیم به درس دادن و نکته گفتن. بچه ها اتحاد و تجزیه خیلی مهمه و در قسمت های بع

فیلم جلسه 12 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوام براتون عبرات های گویا رو درس بدم قسمت بسیار مهمی هستش ولی شما بای

فیلم جلسه 13 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این کلیپ می خوایم براتون سه فصل گذشته رو دوره کنیم با سوالات سخت تر، سوالاتی که تو

فیلم جلسه 14 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت براتون مثلثات رو دوره می کنم، سوالات ویژه دی ماه، معمولاً این سوالات هست

فیلم جلسه 15 - فصل 4 معادله ها و نامعادله ها (قسمت 1) - معادله درجه اول(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - مهدی امینی راد فیلم جلسه 15 - فصل 4 معادله ها و نامعادله ها (قسمت 1) - معادله درجه اول

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: معادله ها و نا معادله ها (قسمت دوم)، معادله درجه دوم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه معادله درجه ذو وحل معادله درجه دو رو می خوایم تو این قسمت تقدیمتون کنیم تو این

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم رسم معادله درجه دوم به روش کلی رو بهتون یاد بدیم البته روش دیگه هم وجود داره به نام روش انتقال که در قسمت بع

فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت چهارم)، تعیین علامت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون فصل چهار مبحث تعینن علامت رو می خوایم درس بدیم مبحث بسیار مهمیه تو سال های یازدهم و دوازدهم کلی باهاش کار داری

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، نا معادله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو ایتن قسمت می خوایم در مورد ادامه تایین علامت (نا معادله) صحبت کنیم قسمت بسیار مهمی

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: تابع (قسمت اول)، شناخت تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون در مورد فصل پنجم، مفهوم تابع میخوام صحبت کنم، تشخیص تابع از روی نمودار، از روی زوج مرتب، از روی ضابطه. صفر تا

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: تابع (قسمت دوم)، دامنه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تابع رو با هم می خوایم جلو بریم تو این قسمت دامنه تابع رو میگم بهتون

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: تابع (قسمت سوم)، برد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم در مورد برد تابع صحبت کنیم تو کتاب درسی در مورد برد تابع خیلی کوچولو و مختصر صحبت شده ما اینجا کامل با نکات

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: تابع (قسمت چهارم)، رسم توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم رسم تابع خطی، تابع درجۀ دو یا توابع درجۀ زوج رو در حالت کلی براتو

فیلم جلسه 24 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت اول)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات صحبت کنیم، فصل ششم سال دهم. بچه ها این فصل خیلی مهمه چون در ادامه مربوط میش

فیلم جلسه 25 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت دوم)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوایم براتون مثال های زیادی از آنالیز ترکیبی حل کنیم.

فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم آمار و احتمال رو شروع کنیم فصل آخر کتابتون، ابتدا می خوایم در مو

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، تست احتمال و تعاریف آمار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین جلسه ریاضی دهم که در این قسمت ادامه ی تست های احتمال بعلاوه ی تعاریف آماری که می خواهیم براتون توضیح دهیم. صفر تا صد ریاضی