فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: تابع (قسمت چهارم)، رسم توابع

در این قسمت میخوایم رسم تابع خطی، تابع درجۀ دو یا توابع درجۀ زوج رو در حالت کلی براتون بگیم و یک مقدار هم از روش انتقال بگیم.