فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله( قسمت 5) - دنباله هندسی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم