فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت دوم)، ریشه و توان (قست دوم)

در این قسمت می خوایم برای شما مثال ها و تمرین های بیشتری رو از قسمت توان و رادیکال و ریشه گیری براتون حل کنم قسمت هایی که شمل رو در مفهوم و یادگیری این قسمت خیلی خیلی کمک می کنه